Debat: Saglighed og proportionalitet i miljøsager

På byrådsmødet 22. december tog Knud Erik Hansen (S) rigsretssagen mod Inger Støjberg til indtægt for Ankestyrelsens underkendelse af Faxe Kommunes brug af sporstofanalyser i forbindelse med påbud om spildevandsrensning.

Hvordan hr. Hansen når frem til denne konklusion, kunne være interessant om han ville afsløre for avisens læsere. Min fortolkning er diametral modsat.

På side 143 i dommen bliver forvaltningsenheden Udlændingestyrelsen irettesat, fordi den havde krænket de forvaltningsretlige grundsætninger om saglighed og proportionalitet om retten til familieliv. Det er et alvorligt vink med en vognstang til forvaltninger over det ganske land.

Rigsretten må siges at have højere status end landsretterne. Så den skandaløse Østre Landsrets dom, som ankestyrelsen bruger til at underkende Faxe kommunes brug af sporstofprøver i forbindelse med spildevandspåbud, må ligeledes give stof til eftertanke. Måske ligefrem begrunde en fornyet henvendelse til Procesbevillingsnævnet om at få prøvet Østre Landsrets dom fra oktober 2019 for Højesteret.

Under alle omstændigheder signalerer rigsretssagen, at saglighed og proportionalitet fremadrettet skal vægtes meget højere i alle landets forvaltninger og retssale.

Det er vi især glade for i Fair Spildevand, da vi i mange tilfælde har oplevet, at saglighed og proportionalitet ignoreres af myndighederne, med et stort ressourcespild til følge. Et område, der virkelig kan fremme den grønne omstilling, til forskel fra hvad der udbasuneres i andre skåltaler.

Fair Spildevand

v/Jørn Rasmussen

Pilealle 5, Masnedø