Kjeld har 40 års ingeniør-erfaring: Jeg så problemet opstå et døgn før nogen øjensynligt tænkte på at sætte beredskabet ind

Faxe Ladeplads: Flere borgere, der var mødt op til borgermødet om kystsikring, udtrykte bekymring for det beredskab, der skal sætte ind, når der kommer store oversvømmelser, især under stormfloder.