Tager dit barn rusmidler?

Rudersdals Kommunes ungeprofilundersøgelse fra 2023 viser, at 23 procent af eleverne i 9. klasse drikker alkohol mindst en gang om ugen sammenlignet med knap 19 procent på landsplan. Foto: Benedicte Lorenzen

Et stigende antal forældre oplever udfordringer med, at deres børn og unge indtager for meget alkohol og stoffer og er foruroligede over deres unges forbrug. Forældrene er blandt andet bekymrede for, at der skal ske deres børn noget, når de tager rusmidler, og at de unge ikke fortæller hele sandheden om, hvor meget og hvor ofte de tager stoffer eller drikker alkohol.

For at imødekomme et behov for mere viden og værktøjer til at tale med de unge om deres forbrug, inviterer Rudersdal Rusmiddelcenter til tre temaarrangementer for forældre til unge under 25 år, som tager stoffer eller drikker for meget alkohol. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Hvad er problemet?

I Danmark er andelen af unge, som drikker alkohol fortsat blandt de højeste i Europa, og i Rudersdal Kommune er de unge endnu mere nysgerrige på rusmidler end deres jævnaldrende i resten af Danmark.

Det viser en ungeprofilundersøgelse fra 2023 foretaget for Rudersdal Kommune. Her fremgår det blandt andet, at 23 procent af eleverne i 9. klasse drikker alkohol mindst en gang om ugen sammenlignet med knap 19 procent på landsplan.

Undersøgelsen viser også, at 56 procent af gymnasieeleverne i Rudersdal drikker alkohol mindst en gang om ugen mod næsten 40 procent på landsplan. Herudover har 42 procent af eleverne i 9 klasse prøvet af være fulde indenfor de seneste 30 dage, som er tilsvarende tallet på landsplan.

På gymnasierne er det 83 procent, som har været fulde inden for den seneste måned, mens andelen på landsplan er næsten 74 procent.

Centerleder i Rudersdal Rusmiddelcenter, Lena Søeborg, forstår godt, at tallene kan give grund til bekymring,

- Det er bekymrende tal, og i rusmiddelcentret forstår vi godt forældrenes bekymring. Udover det større forbrug af alkohol ser vi tilmed den samme tendens indenfor stofområdet, hvor de unge er eksperimenterende og skal afprøve forskellige stoffer, som alle er væsentlig stærkere i dag, end de var dengang de kom på markedet i Danmark, siger Lena Søeborg i pressemeddelelsen.

I Rudersdal Kommune har 6 procent af 9. klasseeleverne prøvet at ryge hash mod 9 procent på landsplan. I gymnasierne er det 39 procent mod 33 procent på landsplan. Endelig viser undersøgelsen at lidt over 7 procent af eleverne i gymnasierne har prøvet andre stoffer udover hash.

Påvirkning af den unge hjerne

Hjernen er først færdigudviklet omkring 25-års alderen. Tidlig brug af rusmidler kan derfor have en skadelig indvirkning på unge menneskers hjerner, hvor der ved regelmæssig brug bliver banet en vej til hjernens belønningssystem.

De unge kan opleve, at deres opmærksomhed bliver påvirket, at det bliver svært at huske. Herudover er der en øget risiko for ulykker og for, at det kan påvirke deres sociale relationer til venner og familie, for eksempel, at de bliver uvenner eller har uønsket sex.

Centerleder Lena Søeborg fortæller, at mange forældre står på sidelinjen og oplever, at ens barn har brug for hjælp, men ikke vil tage imod hjælpen. De unge oplever derimod, at rusmidlerne på kort sigt hjælper dem.

- Vi taler i Rusmiddelcentret med forældre, som ringer eller kommer forbi centret i åbningstiden. De er ret bekymrede for deres børn, og hvordan brugen af rusmidler påvirker skolegang, uddannelse eller job. Og så frygter de, at børnene kommer ud for en ulykke eller om de bliver afhængige af de rusmidler som de tager. Forældrene står i et dilemma og ved ikke helt, hvordan de skal takle situationen. Forældrene ved heller ikke om deres børn taler åbent om omfanget af deres brug af rusmidler eller om de i reelt indtager langt mere end de siger, siger hun.

Lena Søeborg håber derfor, at forældre til børn og unge med et bekymrende forbrug af stoffer og alkohol vil deltage i de tre temaarrangementer, hvor de blandt andet kan blive klogere på mulige årsager til forbruget.

Du kan tilmelde dig et eller flere arrangementer ved at kontakte Rusmiddelcentret på telefon: 46 11 31 20 eller sende en mail på rusmiddelcenter@rudersdal.dk

Foto: Benedicte Lorenzen

Temaarrangementer for forældre til unge under 25 år, som tager stoffer eller drikker for meget alkohol:

Den 26. oktober kl. 18.30 til 20.30: Unge og rusmidler

Den 9. november kl.18.30 til 20.30: Har du talt med dit barn? – om kommunikation

Den 23. november kl. 18.30-20.30: Dilemmaernes holdeplads

Du finder mere viden om de enkelte temaarrangementer på Rudersdal Kommunes hjemmeside:

Ungeprofilundersøgelsen er en tværkommunal undersøgelse udviklet af Børnungeliv, som understøtter kommunernes arbejde med børn og unges sundhed og trivsel.

Er du interesseret i at se et uddrag af den seneste Ungeprofilundersøgelsen fra 2023, er du velkommen til at kontakte Rudersdal Rusmiddelcenter på: rusmiddelcenter@rudersdal.dk eller Ung i Rudersdal på: ungi@rudersdal.dk