Ny køreplan vil tage livtag med forsinkede tog

Ny køreplan fra DSB betyder de sjællandske pendlere må vinke farvel til regionaltoget på én strækning, flere stop - og lidt længere rejsetid på en anden, og ekstra morgentog på en tredje.

Togpendlerne og de øvrige togrejsende på Sjælland har i løbet af 2023 været usædvanligt hårdt ramt af forsinkelser og aflyste tog. Noget, der i høj grad skyldes historisk mange sporarbejder i år.