“Alene på én skole mangler 55 børn at blive udredt”

Socialdemokrat Anne Mette Bak er medlem af institutions- og skoleudvalget, hvor man nu vil kigge nærmere på, hvordan man kan imødekomme den stigende mistrivsel blandt elever på kommunens skoler. Foto: Thomas Olsen

Høje-Taastrup: Der skal sættes hurtigere ind imod mistrivsel på skolerne i Høje-Taastrup Kommune. Sådan lød det i et partiforslag fra de tre partier Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF ved seneste byrådsmøde.

I begrundelsen for partiforslaget lød det, at der ‘i hele Danmark, men også i Høje-Taastrup, ses en stigende mistrivsel blandt børn og unge. Det har været med til at skabe et stort pres på vores Familieafdeling og PPR, som har ekstremt travlt med at håndtere de allermest akutte børnesager. Det betyder, at forældre til børn med mindre udfordringer til tider oplever, at der ikke hurtigt nok sættes ind med indsatser, som understøtter deres barns behov, og det kan få fatale konsekvenser for barnets trivsel her og nu, men også på lang sigt’.

Det præcise omfang af behovet blev ikke diskuteret, men det socialdemokratiske byrådsmedlem Anne Mette Bak fortalte, at når hun taler med skoleledere, lærere og pædagoger, så fylder mistrivsel meget.

- De føler sig magtesløse ude på skolerne. Jeg hører fra en skole, hvor jeg mener, at de sagde, at antallet af børn, der mangler at blive udredt er 55, og det er bare på én skole. Hvordan ser tallene så ikke ud på de andre skoler. Og det er bare selve udredningen. Jeg tænker, at der også er en del børn, der bare venter på at blive visiteret, sagde Anne Mette Bak.

Hun tilføjede, at det tal er for mange børn, og at en af konsekvenserne af det er, at det giver uro og mistrivsel i klasserne.

- Vi skal et spadestik dybere ned

Problemet kendte Lars Prier fra Dansk Folkeparti ganske godt til.

- Jeg er jo folkeskolelærer her i kommunen og hører også om et stigende antal underretninger. Det er nærmest eksplosivt. Jeg ved, det er rigtigt, og vi skal undersøge det her, og vi skal et spadestik længere ned, sagde Lars Prier, der bakkede op om, at forslaget i første omgang ville blive taget op i institutions- og skoleudvalget til videre debat.

Her er Toke Elling (K) formand, og han tog også ordet i byrådssalen.

- Jeg er enig i, at der er en væsentlig udfordring, som vi også ser i hele Danmark. Vi har en strategi for inklusion, som også sætter sig ind i dette, men jeg synes også, at vi skal have en faglig drøftelse i udvalget, inden administrationen udarbejder en businesscase.

Emil Viskum fra Enhedslisten, der indledningsvist fremlagde sagde, sluttede med at kvittere for ’den fine modtagelse’ af partiforslaget.

“Der er derfor brug for at kunne sætte ind med små indsatser hurtigt ude på skolerne. Som det er nu, er der kun planlagt et visiteringsmøde om året til specialtilbud (ekstremt akutte sager visiteres ad hoc). Det betyder, at en mindre udfordring kan nå at vokse sig stor, inden man får sat ind. Det har især konsekvenser for det enkelte barn, men også for klassefællesskabet, som skal rumme et barn i tiltagende mistrivsel. Det, at der kun er et årligt visiteringsmøde, betyder også, at børn med mindre udfordringer nogle gange skubbes til næste møde, hvilket betyder, at sagen skubbes et år. Ude på skolerne forsøger man bedst muligt inden for eget budget at lave lappeløsninger, men det er svært, da det er en opgave, der ikke er tildelt ressourcer.

Ved at lade den enkelte skoleleder kunne visitere et antal timer (f.eks. max. 10 timer om ugen), indtil et barns sag har været behandlet i visiteringsudvalget, kan man sætte tidligt ind til barnets bedste. En sådan indsats vil også have et forebyggende sigte, da den tidlige indsats helt sikkert vil forbygge mere indgribende indsatser senere.

Derudover kan straksvisitering på skolerne, tættest på den enkelte elev også være med til at lette en smule af presset på PPR og Familieafdelingen, som er under et kolossalt arbejdspres.

På den baggrund foreslår Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, at administrationen udarbejder en businesscase ift. straksvisitering på skolerne som udgangspunkt for en budgetblok til budgetforhandlingerne“

Kom med din mening på Facebook-siden .