Debat: Vi støtter forslaget om at nedsætte hastigheden på vejene

Af Morten Haagensen Elmose, medlem af bestyrelsen og forperson for politikudvalget, Elbilforeningen i Danmark

12 hovedstadsborgmestre har den 11. april sendt et brev til en række ministre, hvor de ønsker at sænke hastigheden på vejene for at minimere støjen, eftersom over 100.000 husstande i Københavns omegnskommuner er belastet af støj.

Bilisternes organisation, FDM, mener imidlertid, at det ikke er den rigtige vej at gå. Fx vil det tage 87 sekunder ekstra fra Farum til Københavns nordvestkvarter og fire minutter ekstra fra Solrød til Avedøre Holme. I stedet ser FDM hellere, at der bruges støjdæmpende asfalt eller sættes støjværn op langs motorvejene.

Elbilforeningen bakker op om de 12 borgmestres forslag om at nedsætte hastigheden på vejene ud fra følgende primære argumenter.

• Også bilister må bidrage til at reducere støj- og luftforureningen i tætbebyggede områder

• Nedsat hastighed reducerer energiforbruget både for udstødnings- og elbilister og dermed samfundet

• Ifølge professor Jeppe Rich fra DTU medfører reduceret hastighed på motorvejene bedre trafikstrøm (flow). I praksis betyder dette, at antallet af spontane hastighedsnedsættelser reduceres – navnlig i myldretiden

• Støjdæmpende asfalt og støjværn er en del af løsningen men er dyrt og tager derfor mange år at udrulle fuldt ud

• Det er sjældent, at 110 km/t på de storkøbenhavnske motorveje er muligt i praksis i myldretiden pga. trængsel

Således bakker Elbilforeningen op om muligheden for lokale hastighedsnedsættelser i tætbebyggede områder især i lyset af de forsøg, der har været i kommunalt regi (fx Lyngby) og andre steder i EU (fx Holland).

Ligeledes vurderer vi, at der er behov for, at de samfundsøkonomiske modeller tilpasses de ændrede politiske krav om støjreduktion, trafikkapacitet og fremkommelighed. Set fra Elbilforeningens side vil dette også være blandt de greb, der fortsat muliggør privat biltrafik med færrest mulige restriktioner.