FAKTA: EU-forslag om genopretning af natur møder modvind

Danmark og andre EU-lande som Polen, Holland og Slovenien er bekymrede for, at høje ambitioner for genopretning af natur kan blive en hindring for udrulningen af mere vedvarende energi.

Det siger landenes energiministre tirsdag under et ministermøde i Bruxelles.

Konkret er det EU-Kommissionens forslag om en lov for naturgenopretning, som landene mener vil forsinke omstillingen til grøn energi.

Læs mere om lovforslaget her:

* EU-Kommissionen præsenterede 22. juni 2022 sit udspil til en forordning for naturgenopretning.

* Medlemslandene vil skulle leve op til juridisk bindende målsætninger for genopretning af naturområder, der er i dårlig forfatning.

* I 2030 skal mindst 20 procent af EU's areal på land og til havs være genoprettet.

* I 2050 skal alle områder, der i dag ikke er i god forfatning, være genoprettet.

* Medlemslandene skal lave nationale genopretningsplaner, som vil være underlagt kontrol fra EU-Kommissionen.

* Et medlemsland kan undlade at genoprette et område, hvis det ikke kan lade sig gøre, fordi der i området skal etableres et projekt af væsentlig samfundsmæssig interesse. Det kan for eksempel være ny infrastruktur, en vindmøllepark eller forsvarsaktiviteter. Landet vil dog stadig skulle leve op til de samlede målsætninger.

* Naturgenopretning kan ske blandt andet ved at plante flere træer i byområder, fjerne forureningskilder eller omlægge landbrugsjord til vådområder.

* Natur kan også genoprettes gennem såkaldt rewilding. Det går ud på at genetablere et områdes oprindelige, vilde natur, herunder ved at indføre de rovdyr, der tidligere hørte hjemme der.

* Der skelnes mellem fredede og genoprettede områder. Et naturområde kan således godt være genoprettet, uden at det er blevet fredet.

Kilde: EU-Kommissionen.

/ritzau/