Erik har skrevet bogen om Osted

Erik Kildegaard Rasmussen med “Vores by - Osted”, som er trykt i 300 eksemplarer. Foto: Agnete Vistar

Første gang byen Osted blev nævnt i skriftlige kilder, var i 1246. Ostæthe hed byen dengang, da Jakob Sunesen gav den til Roskilde Domkirke.