Små børn kan ikke overskue store institutioner

Formanden for Børne- og undervisningsudvalget, Serdal Benli, forsøger i læserbrev den 8.2.23 at legitimere Gladsaxe Kommunes nedlæggelse af små institutioner. Det slipper han ikke godt fra. En institution med 8 grupper (=ca 160 børn til ca 9-10 voksne) er umulig at overskue for et 3-5-årigt barn.

Benli påstår, at en lille institution med 5 medarbejdere ikke kan varetage den pædagogiske opgave - at kunne noget med musik, natur, sprog, kreativitet og specialpædagogik. Jeg har selv arbejdet i 6 år i en lille institution, hvor vi fint kunne dække alle disse områder ind. Dog er det specialpædagogiske område meget bredt, og det er meget at forlange, at en almindelig pædagoguddannet skal kunne dække disse børns behov. Tendensen med at sårbare børn sendes i børnehaver uden penge til ekstra faglighed er en skandale.

Det forekommer ligeledes illusorisk, hvordan Benli forestiller sig den ene pædagog, der kan noget med musik i hans mammutinstitution, skal kunne gøre dette med 160 børn? Eller med natur, bevægelse, sprog?

Det er fint at bygge svanemærkede børnehuse, men selvmodsigende at placere dem klos op ad Ringvejen og Hareskovmotorvejen. Restaurer de små børnehuse, som børn og voksne kan overskue, og hvor tryghed, nærvær og samhørighed er i fokus.

Ib Jensen, pædagogisk konsulent og tidligere pædagog i Gladsaxe Kommune, Bakkedraget 28