Flyt til Frederiksberg vi har bare ikke plads til dine børn

Af Sidsel Buhr Jeppesen, Digesløjfen 12 i Sorø

Hvor er rimeligheden i at udvide Frederiksberg med yderligere 60 boliger, når der i forvejen ikke er plads til de børn, der allerede bor her?

Er det rimeligt, at vi lover tilflyttere nære institutioner og skoler, når virkeligheden er en skole, der er stærkt presset på plads og ressourcer - og en mulighed for at dit barn kan gå i børnehave i Pedersborg eller Fjenneslev.

Tæller vores børn ikke i kommunens overvejelser?

Skal vores børn bare opbevares uden nærhed og omsorg?

Er det vigtigere at tiltrække flere tilflyttere end at sørge for trivsel for de familier, der allerede er flyttet hertil?

Hvad er det, man mener at kunne tilbyde nye børnefamilier i Sorø, når der i forvejen ikke er ressourcer nok til dem, man har?

Sorø Kommuneligger markant under på udgiftsniveauet for daginstitutioner for de 0 til femårige både i forhold til regionen og landsgennemsnittet. (Kilde: https://soroe.dk/om-kommunen/oekonomi/noegleta)

Hvordan forestiller kommunen sig, at det skal bevæge sig i retningen af landsgennemsnittet, hvis man fortsætter med at tilføre flere børn til ligningen, uden også at tilføre yderligere ressourcer?

Børnetallet har været skarpt stigende i samme periode, og kun vil fortsætte den vej, hvis lokalplanen vedtages.

Børnene i oplandet til Frederiksberg kan også blive ramt af, at skulle transporteres 10 - 15 kilometer for at få en institutionsplads.

Er det rimeligt at børn fra Kongskilde-området skal have deres venner i Pedersborg, fordi det er der de kan få en børnehaveplads? Vel og mærke venner de er næsten sikre på, at de ikke kommer til at starte i skole sammen med.

Dette er en gammelkendt problematik, men ikke desto mindre bliver den igen relevant, hvis man tilføjer yderligere 60 boliger til området.

Er du er enig i mine betragtninger, så skriv indsigelse til lokalplan SK77 på plan@soroe.dk senest 5. april 2023.