Bekymring om flagermus

Kate Svarrer, løsgænger. medlem af KMB

Kildedal A/S giver plads til bevaring af Hovedhuset på Engagergaard og gamle træer, hvor den langørede flagermus og andre af de otte arter, fouragerer (spiser). Det er super, at man vil en naturbase. Det er jeg rigtig glad for som naturelsker og medlem af KMB.

Men glæden stopper lige der. For vi er slet ikke i mål, når man taler de bilag IV, som lovgivningen siger, man skal beskytte. Hvorfor?

Engagergaards hovedbygning, har ikke de sidste mange år, været sted for den langørede flagermus.

De langørede flagermus er fundet i en lade bygningen ved Engagergaard. Der er de registreret i 2018-2019 (som ynglende), og i 2021-2022 som rastende, dagsovende og fouragerende. Det findes der evidens og materiale på, som alle kan finde og læse.

Så mens andre sidder og klapper hænder, sidder jeg med meget bekymret mine. Hvordan flytter vi disse strengt beskyttede arter ud af en lade, som nedlægges og til andet bosted?

Det kræver en ny Bat-Barn (nyt bohus), som i sin udformning, faktisk til forveksling ligner den lade man tænker nedlagt? Ja, jeg undres. Det er veldokumenteret af biologer.

Det kræver en speciel tilladelse til at gøre forsøget, ja vi snakker forsøg?

Der er ikke tidligere lavet flytningsforsøg med danske arter, og slet ikke den langørede flagermus. Man baserer sin viden på et, ja et vellykket engelsk forsøg?

Jeg græder, fordi man jubler på uoplyst grundlag. Det er ikke de eneste områder i Kildedal og omegn, der har udfordringer med beskyttede bilag IV habitater (arter), og hvad-gør-vi-løsninger?

Andet område, har ynglende flagermus (anden art) i gamle træer. Træerne er i fare og dermed arterne, grundet et regnvandsbassin. Og bassiner skal der til, for når man bygger og befæster så store arealer, ja så skal regnvand jo et eller andet sted hen.

Og blot til alles orientering. Flagermusene er en af de arter, der rammes i dette område, der er andre Bilag IV arter, som er strengt beskyttet, der giver endnu større udfordringer, fordi man skal bygge.

Så nej, mine hænder forbliver nede, mens der arbejdes på højtryk. Og det er jeg også ret sikker på, der er andres der gør.

Når det er sagt, er der et par steder jeg gerne sender roser hen; nemlig til Arealselskabet Kildedals engagerede stab, for at være på sagen, lydhør og benhårdt arbejdende sammen med DN Ballerup, for at finde holdbare løsninger, der sikrer Bilag IV arternes levesteder og overlevelse i området. Det er en lang, sej proces og jeg tager hatten af for alle involverede parter, der bruger timer og dage på det her.