DEBAT: Nej tak til sparekniv på folkeskolerne

Ann Lindhardt og Thjomas Madsen (V) slog - uden held - et slag for, at besparelser på børne- og skoleområdet skulle styre uden om folkeskolerne.

Venstre kan ikke tiltræde en spareplan på børne- og skoleområdet (på samlet 1,8 mio. kr., hvoraf 1,3 millioner hentes i de fire folkeskoler, red.), der bl.a. omhandler serviceforringelser på folkeskoler og normalområdet pga økonomisk skred og udgiftspres på specialområdet. Det kan nemlig føre til, at den almindelige undervisning i folkeskolen bliver udsultet.

Venstre fremførte ændringsforslag i Børne- og skoleudvalget på minimum 1,7 mio. kr. til at løse de økonomiske udfordringer med blandt andet at stoppe projektet “haver til maver”, der har store anlægs- og driftsomkostninger.

For at tage kommunens økonomiske problemer alvorligt, foreslog Venstre, at resten af de 1,2 mio. kr. blandt andet kunne finansieres af de ubrugte midler på over tre mio. kr. på skoleområdet i overførsler fra 2022.

Desværre fik et politisk flertal anbefalet nedskæringerne på det almindelige skoleområde, men Venstre vil forsætte kampen for vores folkeskoler, når sagen efterfølgende kommer for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Specialområdet presser kommunens økonomi voldsomt, derfor er det nødvendigt at tage det økonomiske problem meget alvorligt, og løsningen er ikke en “lappeløsning” med penge fra folkeskolerne.

Den politiske tendens i Hørsholm er desværre, at der bliver skåret på det almene skoleområde på grund af specialområdet. Det er en uholdbar vej at vælge og vækker stor bekymring hos Venstre.

Det er en farlig vej at gå, fordi den kan føre til en forringelse af kvaliteten af uddannelse i den almene del af folkeskolen. Hvis ressourcerne hovedsageligt er målrettet specialundervisning, kan de nødvendige midler til at forbedre det almene uddannelsesniveau og støtte elever med almindelige udfordringer blive overset. Dette kan føre til en skævvridning af forholdet mellem specialundervisning og almene uddannelsesprogrammer og kan forværre ulighederne mellem elever med forskellige behov og støtte.

For Venstre er det vigtigt at investere tilstrækkeligt i folkeskoleområdet for at sikre en høj kvalitet i uddannelsen og forberede eleverne til fremtiden. Hvis ressourcerne ikke er tilstrækkelige, kan det blive vanskeligt at opretholde et passende læringsmiljø og tilbyde eleverne de nødvendige ressourcer og værktøjer. Dette kan begrænse elevernes potentiale og resultere i dårligere resultater både fagligt og på trivsel.

I det store billede er det vigtigt at finde en balance mellem investering i almene områder og specialområder for at sikre en høj kvalitet i folkeskoleområdet.