City Container lever nu op til affaldskontrakt i Rudersdal

Den radikale formand for Klima- og Miljøudvalget, Court Møller (tv) og den konservative formand for Arkitektur- og Byplanudvalget, Christoffer Buster Reinhardt. Foto: Lars Sandager Ramlow

Forvaltningen i Rudersdal Kommune har fået grønt lys til at opkræve en såkaldt bod fra City Container, hvis affaldstømningen i Rudersdal overskrider en fejlmargin på to promille.

Det blev vedtaget på Klima- og Miljøudvalgets seneste møde i onsdags.

- Sammen med Det Konservative Folkeparti har Radikale Venstre rejst sagen om affaldstømning i kommunalbestyrelsen. Vi fik at vide, at vi skulle skamme os, men det gør vi ikke, for i vores øjne er det principielt, om der KAN eller om der SKAL opkræves bod fra City Container, der håndterer affaldstømningen i Rudersdal, hvis de ikke lever op til kontrakten, siger Court Møller (R), der er formand for Klima- og Miljøudvalget.

Han peger på, at kommunens kontrakt med City Container handler om at sikre, at borgernes interesser varetages, og at borgerne også får valuta for de penge, de opkræves for affaldstømningen.

- Som det har været fremme i de lokale medier, så har der været mange klager over City Container. Primært har borgerne klaget over, at deres containere ikke blev sat rigtigt tilbage efter tømning, og mange oplevede også, at de ikke fik tømt deres affald af den ene eller anden mere eller mindre gode grund.

Court Møller holder en kort pause:

- Det korte af det lange er, at kommunen i en indkøringsperiode har tilladt en højere fejlmargin end den, vi har aftalt i kontrakten med City Container. Der har været en “helleperiode”, men nu er hvedebrødsdagene ovre. Vi vil have City Container til at leve op til kontrakten om affaldstømning, og vi vil have at antallet af klager falder.

Formanden for Klima- og Miljøudvalget har i den forbindelse en god nyhed, for ifølge kommunens seneste opgørelser, så har City Container ligget under den tilladte fejlmargin på to promille de seneste måneder.

- Klima- og Miljøudvalget orienteres fremadrettet hvert kvartal, hvor vi får en status i sagen. Da vi drøftede sagen på vores seneste møde, bemærkede udvalget , at det er væsentligt i kontraktstyringen, at alle redskaber, der kan sikre en effektiv og stabil drift, tages i anvendelse, herunder bodsystemet, oplyser Court Møller.

Det overlades til forvaltningen i samarbejde med de to andre kommuner, der også har kontrakt med City Container, at vurdere, hvornår der konkret bør varsles bod.