Spørgeskema og spin – endnu engang

:I 2012 forsøgte kommunalbestyrelsen at gidsle stevnsboerne i forbindelse med en mulig etablering af vindmøller ved hjælp af et såkaldt debatoplæg, der fremstod i en form, at det i værste fald påkaldte sig foragt; i bedste fald medynk. Oplægget fremstod som et stort anlagt forsøg på at skaffe sig alibi for at effektuere en tilsyneladende allerede truffet beslutning om etablering af vindmøller ved at inddrage stevnsboerne i en demokratisk skinmanøvre.

Og historien truer med at gentage sig.

I Stevnsbladet den 1. marts 2023 skriver borgmester Dam om grøn energi under overskriften: ”Skal Stevns tage et større ansvar?” Dette åbne spørgsmål har han så selv besvaret i Stevnsbladet den 8. marts 2023, hvor spørgsmålet her er erstattet af et beordringssprogspil, idet det nu hedder, at Stevns skal tage ansvar – uagtet han i sit første indlæg skriver, at han ser frem til den fortsatte samtale om Stevns’ ansvar og rolle i den grønne omstilling. (Måske Dam skal repetere sin Habermas om den herredømmefri kommunikation).

Han markerer her en anelse ubehændigt sin manglende vilje (evne?) til reel dialog, idet han refererer til et teknisk og potentielt manipulerbart, jammerligt spørgeskema, der skal danne grundlag for en dialog, men hans retorik giver anledning til bekymring, når han skriver, at kommunalbestyrelsen skal træffe en beslutning - på grundlag af eller til trods for resultaterne af undersøgelsen?

Med Dams formuleringer risikerer spørgeskemaet at komme til at fremstå som ren legitimering, hvor spørgeskemaet blot bliver den scenografi, politikerne beslutter sig inden for.

Men alt kan bruges, når forhold skal legitimeres. Dam bruger ligesom sine socialdemokratiske meddrabanter krigen i Ukraine, som desværre bliver brugt til at legitimere alle beslutninger og tiltag in casu vindmøller på Stevns.

Sporene fra den tidligere vindmølledebat (2012) skræmmer. Er det reel debat eller blot en skinmanøvre Dam er ude i?

Jørn Helder

Barup Bygade 5

Karise