Derfor forkastede borgerne varmeværkets redningsplan

Af Hans Wallind, 3390 Hundested

Borgerne i Hundested forkastede varmeværkets redningsplan. Det fremgår af amtsavisen den 18. maj. Der manglede præcis tre stemmer for kvalificeret flertal.

For en som deltog i generalforsamlingen, kan det ikke undre, at det gik, som det gik.

En ting er, at bestyrelsen er blevet ført bag lyset af en ekstern rådgiver, og at en funktionær har indgået kontrakter om udbygning med fase 2 uden bestyrelsens godkendelse. I betragtning af at der er tale om en meget lille organisation – under en håndfuld ansatte - er det i sig selv utro-ligt, at bestyrelsen ikke har mere styr på, hvad der foregår. Men bestyrelsen har fejlet på en række andre punkter.

Kommunikationen til andelshaverne har været mangelfuld, nok nærmest ikke eksisterende. Bestyrelsen burde, da den omkring årsskiftet blev bekendt med de alvorlige problemer, have informeret andelshaverne. Det ville have skabt en bedre forståelse for, at fusion med Halsnæs Forsyning er den eneste mulighed.

Oplægget til generalforsamlingen var ligeledes mangelfuldt. Det var i hvert fald svært helt at forstå begrundelsen for fusion med Halsnæs Forsyning. Var det på grund af problemerne med den eksterne rådgiver og med de indgåede kontrakter? Var det fordi bestyrelsen ikke mente, at Hundested varmeværk kan håndtere de fremtidige drift- og anlægsopgaver? Eller var det, fordi der vil være nogle synergieffekter (billigere varme) ved samdrift med Halsnæs Forsyning? Der var ingen beregninger af konsekvenserne af at fortsætte som selvstændigt varmeværk overfor en fusion.

Bestyrelsen har bestilt en advokatredegørelse om ansvarsforholdene i relation til det kuldsejlede projekt, men den er først klar om et par uger. Kunne man ikke forvente, at bestyrelsen havde fundet en advokat med plads i kalenderen, så redegørelsen var klar inden generalforsamlingen?

Bestyrelsen havde valgt at sætte sin stilling ind på at få forslaget til fusion vedtaget. Det er naturligvis frivilligt, om man fortsat vil være medlem af bestyrelsen, men ved at vælge den fremgangsmåde vil nogle andelshavere opfatte afstemningen som for eller imod bestyrelsen. I den situation er det ikke overraskende, at nogle andelshavere valgte at stemme mod forslaget. De har simpelthen ikke tillid til bestyrelsen og specielt ikke til det beslutningsoplæg, som blev fremlagt.

På den baggrund er forkastelsen af forslaget nok både nødvendig og forståelig. Det giver en ny bestyrelse mulighed for at gennemgå materialet og vurdere, om fusion er den bedste eller den eneste mulighed.