Roskilde Kommune skal sætte lokale mål for cirkulær økonomi

Mads Chr. Præstegaard sidder i byrådet for SF. Foto: Presse

Af Mads Chr. Præstegaard (SF), byrådsmedlem i Roskilde og medlem af klima- og miljøudvalget

Roskilde skal lave en klar og tydelig indsats for cirkulær økonomi. Det skal vi, da en øget indsats for at fremme cirkulær økonomi, er nødvendig for at opfylde vores klimamål om at være CO2 neutral som geografisk område i 2040.

Cirkulær økonomi handler om at genbruge, reparere, renovere og genanvende materialer og produkter så længe som muligt. Det er et system, der modarbejder den traditionelle "brug-og-smid-væk" kultur og reducerer affald, samtidig med at vi bevarer ressourcerne. Ved at indføre lokale mål for cirkulær økonomi kan Roskilde Kommune:

1. Reducere CO2-udledning: Ved at minimere affald og genbruge materialer mindsker vi behovet for produktion af nye varer, hvilket reducerer energiforbrug og CO2-udledning.

2. Skabe lokale jobs: Initiativer inden for reparation, genbrug og upcycling kan skabe nye arbejdspladser og styrke den lokale økonomi.

3. Fremme miljøbevidsthed: Ved at implementere cirkulære praksisser i det offentlige rum, sender vi et stærkt signal om ansvarlighed og fremmer miljøbevidsthed blandt borgerne.

For at sikre en højere grad af cirkulær økonomi i Roskilde Kommune og involvere samfundet mere direkte, bør kommunen starte med at køre lokale caseforsøg på skoler og andre offentlige institutioner - f.eks. på Lindebjergskolen, som allerede er Roskildes Klimaskole. Her er nogle forslag:

1. Affaldssortering og genbrug: Implementer omfattende genbrugsstationer på skolerne. Dette kan lære eleverne om værdien af genbrug fra en tidlig alder.

2. Upcycling projekter: Indfør projekter, hvor elever og lærere, pædagoger og andre ansatte kan upcycle gammelt materiale til nye produkter. Dette kan inkludere alt fra møbler til kunstværker til IT-udstyr.

3. Reparationsværksteder: Opret værksteder, hvor eleverne kan lære at reparere elektronik, tøj og andre genstande. Dette fremmer færdigheder og reducerer affald og kan f.eks. være at gen-farve tøj ved hjælp af naturfarver.

Disse initiativer vil ikke kun bidrage til at opfylde vores klimamål, men også uddanne kommende generationer i bæredygtige praksisser. Børn og unge, der vokser op med en dybere forståelse af cirkulær økonomi, vil være bedre rustet til at tage vare på vores planet i fremtiden.

Men, mange af dem er i dag ikke mulige. Ikke engang på vores klimaskole, da byrådet for år tilbage har centraliseret en række områder og derved fjernet en række incitamenter til mere cirkulær økonomi. Det skal vi have ændret på, så vi kan nå vores klimamål i Roskilde Kommune.