Klimahandling lokalt og i EU-parlamentet

Jonas Paludan og Clara Turms fra Enhedslisten vil gøre valget til Europa-Parlamentet så grønt som muligt. Foto: Enhedslisten

Af Clara Turms, kandidat til EU-parlamentsvalget for Enhedslisten, og Jonas Paludan, byrådsmedlem for Enhedslisten samt formand for Klima- og Miljøudvalget

Lige om lidt skal roskildenserne gå til stemmeurnerne ved Europa-Parlamentsvalget 9. juni og fra Enhedslistens side vil vi gøre alt hvad vi kan for, at det valg bliver så grønt som muligt.

Det er der brug for. Et af miljøbevægelsens tidligere slogans lød ”Tænk globalt. Handl lokalt!” og det er der god grund til at støve af, for klimakrisen omgiver og påvirker os alle. Derfor kræver krisen handling på både lokalt, nationalt og internationalt plan.

For os hænger den lokale klimahandling i høj grad sammen med kampen for den grønne omstilling på europæisk plan. Der er brug for, at vi alle rykker ved indgroede vaner, men også samtidig erkender, at vi ikke kan løse krisen alene. Det er først når vi slutter os sammen i fællesskaber, at vi virkelig kan rykke noget. Det kæmper vi for i Enhedslisten.

I Roskilde Kommune har vi netop sendt en ny Klimaplan i høring, og målet er at Roskilde Kommune som geografisk område skal være CO2-neutral i 2040. Vi håber meget, at roskildenserne vil diskutere planen og give god konstruktiv kritik feed-back på den.

I Enhedslisten lytter vi meget gerne til de gode input og vi håber på mange gode høringssvar. Samtidig med det er vi klar over, at den klimakrise vi står overfor, den kan vi ikke løse alene. Roskilde er ikke en ø, så derfor vil vi også benytte det kommende Europaparlamentsvalg til at sætte klima-krisen øverst på dagsorden.

For eksempel er de store oversvømmelser, der de seneste år har ramt Roskilde, en del af en de internationale konsekvenser af klimakrisen. Skal vi løse klimakrisen, kræver det, at alle lande lægger kræfterne sammen og skruer op for den grønne omstilling.

I Europa-Parlamentet har Enhedslisten netop kæmpet for aftaler, der pålægger medlemslandene klimahandling. Vi har hevet mange klimasejre hjem, blandt andet har Enhedslisten forhandlet en aftale, der sikrer en grøn omstilling af busser og lastbiler.

Ved det kommende EU-valg sætter vi også naturen på dagsordenen. Lokalt kæmper vi for mere skov indenfor kommunegrænsen og den kamp tager vi også i EU. Naturen i Europa er under kraftigt pres fra landbruget, og særligt i Danmark står det slemt til.

Danmark er det mest opdyrkede land i EU, og landbruget udgør omkring 60 procent af vores landareal. Det er ikke bare skidt for biodiversiteten, men har også negative effekter for klimaforandringerne. Derfor ønsker vi at give naturen en hjælpende hånd under denne valgkamp. Vi skal sætte krav om naturbeskyttelse, og vi skal hjælpe landbruget over i en plantebaseret og bæredygtig landbrugspraksis i pagt med naturen.

Afslutningsvis håber vi meget på, at det kommende EU-parlamentsvalg må opleve et stort rykind af gode, grønne kræfter. Vi vil gøre vores for at farve valget mørkegrønt.