Aften om forfatteren Henrik Pontoppidan

Når der torsdag 26. februar kl. 19.30 igen er foredragsaften i Blovstrød Sognegård, er aftenens foredragsholder Martin Ravn, der er ansat som ph.d.-stipendiat ved Det Teologiske Fakultet i København - og i øvrigt er gift med sognepræst i Blovstrød, Kristine K. Ravn.

Martin Ravn vil i sit foredrag med titlen 'Pontoppidan: Fædreland, frigørelse og kristendom' med udgangspunkt i Pontoppidans roman 'Mands Himmerig' fortælle om Henrik Pontoppidans tid og anliggende samt derigennem om det litterære liv i Birkerød-området omkring forrige århundredeskifte.

Martin Ravn fortæller om Pontoppidans roman 'Mands Himmerig', at den kan kaldes en litterær behandling af Pontoppidans gode bekendte, den i Birkerød bosiddende litteraturkritiker Harald Nielsen. Men den er i ligeså høj grad Henrik Pontoppidans eget forsøg på en fremstilling af sit forhold til fædreland, frigørelse og kristendom.

Henrik Pontoppidan (1857-1943) har altid været en forfatter, der gav anledning til strid i kulturkampen. Både mens han endnu var i live og nu mange år efter hans død. På den ene side har visse intellektuelle villet tage ham til indtægt for deres agitation for menneskelig frigørelse, blandt andet fra kristendommen. På den anden side er der andre, der med rod i luthersk kristendom har ment, at Pontoppidan var deres mand, hedder det i en pressemeddelelse om arrangementet.

Det er alt sammen spørgsmål, som Martin Ravn denne aften vil diskutere.

Martin Ravn forklarer:

"Henrik Pontoppidan var en skarp kritiker af sin tids folkekirke og dens teologer. Men spørgsmålet er, om hans kritik af kirken bunder i en afvisning af kristendommen, eller om den tværtimod skyldes, at han bedre end sine kirkelige modstandere kendte til, hvad kristendom i bund og grund er?"