Cura-direktøren tilstår jo selv

Forleden undrede Cura Plejes A/S' administrerende direktør Henrik Stæhr over, at FOA kalder forholdene hos virksomheden for social dumping. Men når virksomheden betaler mindre i timeløn og de ansatte ofte ikke har fast timetal, så er det et tegn på social dumping.Når man betaler fem procent i pension, mens kommunen betaler 12 procent, så er det et andet tegn. Når ansatte ikke har barns 1. sygedag, er det også tegn på social dumping. Når medarbejderne ikke får pauser, er det et tegn.

Når man får mindre i tillæg for at arbejde på skæve tidspunkter og for overarbejde, så er det desværre endnu et tegn. Og når man bliver trukket i løn, hvis borger aflyser eller der er lang transporttid mellem to kunder, så skriger alle tegnene på social dumping efterhånden til himlenOgså når man ikke får fuld løn under sygdom, men kun de sygedagpenge, som loven kræver at en arbejdsgiver udbetaler - så er det også et ekstra tegn.Og når man som Cura Pleje A/S har et helt katalog af den slags ting, ja så kan man bestemt godt tillade sig at kalde forholdene hos Cura Pleje for social dumping. Direktøren for virksomheden taler om "påtænkte ændringer" af de ansattes vilkår. Det lyder fint.

Desværre fortæller historien os, at det har vi hørt før. Vi har også den om, at virksomheden havde tiltrådt ordnede vilkår gennem en rengørings-overenskomst, fordi man var medlem af arbejdsgiverforeningen Danske Service. Det holdt desværre ikke. Nu erkender direktøren som en ren tilståelsessag, at man ikke står i Danske Service, at man ikke har overenskomster, at man ikke har ordnede forhold.Forholdene hos Cura Pleje svarer til, at virksomheden sparer cirka 70.000 kroner årligt pr. medarbejder i forhold til virksomheder med ordnede forhold og i forhold til de nordsjællandske kommuner, der gennem KL har en overenskomst.

Det er altså skatteborgernes penge, der går til det her. Jeg tror ærlig talt, at mange borgere i Hillerød, Furesø, Allerød, Hørsholm og Rudersdal ikke synes, at det er det allerbedste her i verden, at de betaler for nogle ordentlige forhold, som virksomheden så ikke giver til sine ansatte.