Tog forurener mere end busser

Tølløsebanens tog forurener meget mere end busser ville gøre på den samme strækning.

Det slår konsulentfirmaet COWI fast i en rapport, som regionsrådet i Region Sjælland har bestilt.

COWI har beregnet, at togene udleder 1.835.994 kg CO2 ækvivalenter pr. år. Hvis togene blev erstattet med busser, ville tallet dale til 753.013 kg - det vil sige til under det halve (41 procent).

Beregningen bygger på trafikselskabet Movias forslag til busser som erstatning for tog med halvtimesdrift og uændret passagertal som forudsætning.

Læs mere i dagens Nordvestnyt.