Egeværk går online

WEBSHOP Møbelsnedkeriet Egeværk på Hundested Havn er gået online og har lanceret en webshop.

"Vi vil afprøve, om det at kunne tilbyde vores produkter på nettet giver en fornuftig vækst i forhold til at nøjes med at have en fysisk butik i et tyndt befolket område. Endagsturister, som har bidt mærke i Egeværks produkter, kan fortsat købe tingene, selvom de er taget hjem."

"Håbet er at kunne fastholde en relation til kunderne, således at de vælger at tage turen tilbage til vores område. Derud over står Egeværk mere synligt over for den etablerede danske designbranche, som hovedsaglig har til huse i København," forklarer medindehaver Mette Bentzen.

Hun og medejer Lasse Kristensen startede i 2011 deres eget værksted, hvor unika bestillingsmøbler er det primære arbejdsfelt. Gennem de sidste fire år har de dog skabt deres egen, eksklusive kollektion af møbler og brugsting, som fremstilles på værkstedet.

Da efterspørgslen hos Egeværk er voksende, og virksomheden er groet ud af sine fysiske rammer, lader snedkerne nu et nyt værksted opføre ved kajen med udsigt over Kattegat og Isefjorden.

De nye rammer forventes at stå klar midt på sommeren 2015 og vil rumme showroom samt butik og have dagligt åbent.

Webshoppen findes på: Egevaerk.dk.