Kongernes Nordsjællands skæbne afgøres 26. februar

Forslaget om Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev torsdag præsenteret for Folketingets Miljøudvalg.

Forligspartierne bag nationalparkloven holder møde 26. februar, hvor de på baggrund af de nordsjællandske borgmestres forslag til afgrænsning vil tage stilling til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Ved torsdagens præsentation i Miljøudvalget blev der fokuseret på de 200 lodsejere, som er gået frivilligt ind i samarbejdet. Helsingør Kommunes borgmester Benedikte Kiær havde sammen med viceborgmester Walter Christophersen fra Halsnæs Kommune, viceborgmester Jannich Petersen fra Gribskov Kommune og lodsejer Jette Haugaard fra Garbolund fået foretræde for Miljøudvalget.

"For mig har det frivillige aspekt i samarbejdet om Kongernes Nordsjælland været enormt positivt. Jeg er sikker på, at ligeså snart nationalparken bliver virkelighed, og de andre lodsejere kan se fordele i brandet og markedsføringsværdien, så vil de også indgå i samarbejdet", siger Jette Haugaard fra Garbolund, som er en af de 200 lodsejere, der har sagt ja til at være en del af Kongernes Nordsjælland

I de seneste uger har nationalparkens naturindhold været genstand for flere debatindlæg, og parken er blevet kritiseret for at være en turist- og erhvervspark. Men det er en misforståelse, forklarede Benedikte Kiær Miljøudvalget.

"Det er helt korrekt, at vi mener, at Kongernes Nordsjælland har et stort potentiale i udviklingen af særligt turisterhvervet. Men det er netop fordi, Nordsjælland byder på så rige kulturelle, rekreative og naturmæssige værdier, som kan udvikles yderligere. Det gør vi bedst, hvis området udpeges til nationalpark", siger Benedikte Kiær, der er formand for styregruppen.

Forslaget til nationalparken vokser ud fra de arealer, der tidligere var kirkens og kongens, og som i dag ejes af staten.

"På de statslige arealer er der meget store muligheder for at udvikle skov- og naturdriften, så vi øger biodiversiteten. De seneste 200 års rationel skovdrift har ligesom den effektive landbrugsdrift haft negativ betydning for biodiversiteten. Den del synes jeg ind i mellem går tabt i debatten om forholdet mellem statslige og private arealer", mener formanden.

Hun anbefaler, at der i forhandlingerne om Kongernes Nordsjælland holdes fast i det brede formål, som fremgår af nationalparkloven, hvor det handler om natur, landskaber, kulturhistorie, formidling, udvikling af lokalsamfund og borgernes medejerskab.

Inden det vigtige møde i Miljøudvalget er medlemmerne inviteret på rundtur i Kongerenes Nordsjælland 23. februar.

Se forslaget til Kongernes Nordsjælland her