"Demokratisk dannelse er utrolig vigtig"

Venstre blev valgets sejrherre, og blå blok kan nu sætte sig på 104 af de 179 pladser i Folketinget.

Det blev resultatet, efter at unge over hele landet i torsdags havde afgivet deres stemme ved 'folketingsvalget'. Om ikke for sjov, så i det mindste ikke for alvor. Og så alligevel.

For Skolevalg 2015 var bestemt alvorligt ment. Den 12. januar udskrev statsminister Helle Thorning-Schmidt Skolevalg, og frem til valgdagen har elever i 8. og 9. klasse landet over arbejdet med de politiske partiers mærkesager, debatteret med unge politikere og taget stilling til, hvor krydset skulle sættes.

Selve valghandlingen blev gennemført som en autentisk valghandling med valgkort, stemmesedler, stemmebokse og valgurner.

I Gentofte Kommune har 10 ud af kommunens 11 folkeskoler deltaget.

Og det har været en lærerig og vigtig proces, fortæller samfundslærer fra Bakkegårdsskolen, Anders Groth.

"Vi har arbejdet med Skolevalg i hele januar, hvor eleverne har diskuteret forskellige mærkesager og lavet deres egne kampagner for deres politiske holdninger. Eleverne har været optagede og engagerede i diskussionerne i undervisningen og sat sig ind i partiernes forskellige holdninger til et bredt udvalg af emner", siger han og fortsætter:

"Vi deltager i Skolevalg 2015, fordi den demokratiske dannelse er utrolig vigtig i den danske folkeskole. Demokrati er en essentiel kundskab at lære eleverne, som også er skrevet ind i formålsparagraffen for folkeskolen. Og i arbejdet har vi oplevet, at eleverne er blevet mere nysgerrige og kompetente i at navigere i et politisk demokratisk samfund".

Bakkegårdsskolen havde, som flere af de andre Gentofte-skoler, valgt at invitere unge politikere til paneldebat. Seks politikere deltog, hvor temaer som niveaudeling af eleverne i folkeskolen, topskat og offentlig transport var blandt de emner, der blev diskuteret. Efterfølgende kunne eleverne deltage i caféer og tale med politikerne.

Kun Munkegårdsskolen deltog som den eneste af kommunens folkeskoler ikke i Skolevalg 2015.

Det ærgrer da også viceskoleleder, Peter Hartvig.

"Skolen var oprindelig tilmeldt, men vi måtte desværre stå over. Vi var nødt til at flytte en stor projektopgave, der dermed kom til at ligge samtidig med Skolevalg", siger han.

Ideen om at afholde Skolevalg kommer fra Valgretskommissionen, der blev nedsat af Dansk Ungdoms Fællesråd efter kommunalvalget i 2009. Skolevalg er finansieret af Folketinget og Undervisningsministeriet.

På www.skolevalg2015.dk kan man læse om valget, se resultaterne for de enkelte skoler mv.