Årsmøde i Ll. Lyngby Sogns Lokalråd

Onsdag den 4. februar kl. 19.30 afholder Ll. Lyngby Sogns Lokalråd årsmøde på Arresøhus, hvor styregruppen håber, at mange beboere i sognet møder op og vil være med til at forme fremtiden.

På mødet skal det diskuteres, hvordan det er gået med lokalrådet, siden det blev stiftet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007.

På årsmødet vil lokalrådet uddybe de mange udfordringer, der skal løses, for at området fortsat kan være et godt sted at bo.

Ligeledes vil der blive givet en kort orientering om projektet i St. Lyngby Skov, der gennem Friluftrådet er udlagt til borgerne i et skovlaug, hvor alle foreninger kan være med til at forme skoven til et rigtigt friluftsområde med gang- og løbestier, shelterbygning, bioblitz, græsningslaug og meget mere.