Klimarådets menige medlemmer er udpeget

Syv fagpersoner skal fremover rådgive regeringen om, hvordan den bedst lever op til sine klimamålsætninger.

I slutningen af sidste år blev økonomiprofessor Peter Birch Sørensen fra Københavns Universitet udpeget som formand for Klimarådet, som det hedder, og nu er der også sat navn på de seks øvrige medlemmer.

Det drejer sig om Katherine Richardson (professor ved Københavns Universitet), Niels Buus Kristensen (institutdirektør ved Institut for Transport), Jette Bredahl Jacobsen (professor ved Københavns Universitet), Poul Erik Morthorst (professor ved DTU-Risø), Pia Frederiksen (seniorforsker ved Aarhus Universitet) og Jørgen Elmeskov (rigsstatistiker ved Danmarks Statistik).

- Jeg er rigtig glad for at kunne præsentere et samlet Klimaråd, som i den grad har styr på fagligheden.

- Det sikrer, at Klimarådet har det brede fundament, der er nødvendigt for at kunne holde denne og kommende regeringer på rette spor i forhold til den klimaudfordring, som Danmark står overfor, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R).

En af klimavismændenes hovedopgaver bliver at rådgive om, hvordan Danmark bedst muligt kan gøre sig uafhængig af fossile brændstoffer.

Samtidig skal man komme med anbefalinger til, hvordan udledningen af drivhusgasser kan mindskes, ligesom Klimarådet skal holde øje med, om vi lever op til vores klimaforpligtelser.