Find lokalarkivet på nettet

De to lokalarkiver i Stevns Kommune: Vallø og Stevns har sammen med 550 andre små danske lokalarkiver og professionelle arkiver skabt en unik dansk kulturskat på nettet. Kulturskatten ligger på www.arkiv.dk, som gik i luften i fredags: 20. februar, og hjemmesiden bugner af historiske billeder og originalpapirer fra blandt andet de to lokalarkiver.

Danmarkshistoriens største digitale scrapbog med billeder, breve, kort og stedbeskrivelser. Hverken mere eller mindre.

- Lokalarkiverne har bidraget med masser af materiale fra vores område. Med den nye hjemmeside kan man nu sidde hjemme i sofaen og på et øjeblik få overblik over de enkelte arkivers registreringer, siger Jørgen Holstein, der er arkivleder af Vallø Lokalhistoriske Arkiv.

Han bakkes op af Erik Mouritzen, der er arkivleder for Stevns Lokalhistoriske Arkiv.

I arkivverdenen er kommunesammenlægningen endnu ikke slået igennem.

Det er Sammenslutningen af Lokalarkiver, der står bag den nye hjemmeside, hvor man kan søge blandt en million billeder og lige så mange originalpapirer i form af for eksempel breve, kort og stedbeskrivelser.

Med arkiv.dk har danskerne fået én indgang til Danmarks historie. De mange arkiver er så at sige blevet ét stort arkiv.

De mange arkiver har siden slutningen af 1980'erne arbejdet med at registrere historisk materiale elektronisk. Det er det materiale, der nu bliver offentliggjort på arkiv.dk. Og der er meget mere på vej.

- Vi regner med, at alene billeddatabasen hver måned vil vokse med 25.000 nye billeder. Og vi har stadig masser af materiale, som ikke er registreret elektronisk, så vi har arbejde til mange år endnu, siger Dorthe Søborg Skriver, direktør for Arkibas, der er ejet af Sammenslutningen af Lokalarkiver og ansvarlig for arkiv.dk.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerede i 2013 1,8 million kroner til arkiv.dk.

Beløbet har dækket to tredjedele af udgifterne til udviklingen.