Kommunen bestemmer vinterferien

Mikkel

Det afhænger at, hvor man bor om skolernes vinterferie er planlagt i uge 7 eller 8

STEVNS: I uge 8 er der vinterferie i Stevns Kommune. Men i modsætning til efterårsferien, som over hele landet holdes i en og samme uge, uge 42, er der nogle kommuner, der bl.a. holder skole-vinterferie i uge 7.

Vinterferie kom til i 1970’erne, hvor mange danskere begyndte at tage på skiferie uden for Danmark. Her begyndte forældrene at tage børnene ud af skolen for at komme afsted, og så blev det konkluderet, at det var mere hensigtsmæssigt at samle feriedagene, der hidtil havde ligget spredt, i én uge.

Flere og flere familier efterspørger en harmonisering, så vinterferien over hele landet holdes i samme uge.

”Heldigvis tilbydes flere attraktioner og tilbud til børnene nu i begge uger, men der er nogle tilbud, man er afskåret fra. Der er også det faktum, at hvis man f.eks. har familie i Århus, hvor der holdes vinterferie i uge 7, så er man afskåret for at holde ferie sammen”, siger Tine Lange, der er mor til to stevnske skolebørn og bosiddende i Strøby Egede.

Flere større turistattraktioner i blandt andet i København og Vordingborg, hvor skolernes vinterferie ligger i uge 7, er de sidste par år begyndt at have vinterferietilbuddene i både uge 7 og 8.

”Jeg er ikke klar over, hvorfor Stevns Kommune har tradition for, at lægge vinterferien i uge 8. Men det kan være relevant at spørge skolerne om ugen eventuelt skal flyttes til uge 7, når Børneudvalget holder sit halvårlige dialogmøde med skolerne, siger borgmester Mogens Haugaard til Stevnsbladet.

cs