Superarenaen bliver ikke solgt

Ulrich Wolf

Det ligger fast, at Ballerup Super Arena nu igen skal være en mere integreret del af den kommunale drift. Det private firma Eventforce er med udgangen af året sendt videre til andre opgaver og Ballerup Kommune vil selv drive arenaen med en række nye og mere lokale tiltag.

Men hvis det stod til Venstre og Konservative, så skulle den store sportshal sælges og provenuet skulle bruges til andre ting i kommunen. Derfor foreslog konservatives Martin Jonassen på seneste kommunalbestyrelsesmøde, at man skulle afsøge muligheden for at sælge superarenaen og bruge pengene til andre formål.

En principsag

»Vi mener ikke, at det er en kommunal opgave at drive hallen. Der er så mange opgaver, som er vigtigere for kommunen og derfor vil vi gerne have, at man kunne sælge den og bruge pengene bedre. Det er en pricipiel sag og derfor sætter vi den på dagsordenen, selvom vi ikke regner med, at det bliver en realitet,« siger Martin Jonassen (C).

Han bliver bakket op af Kåre Harder Olesen (V).

Men opbakningen var ikke større på kommunabestyrelsesmødet. DF havde tidligere bakket op om salgstankerne, men da det kom til konkret afstemning, var kun Lone Madsen for de borgerliges ide. De to andre DF-medlemmer stemte sammen med socialdemokraterne og Enhedslisten.

Dermed var det forslag dødsdømt, og superarenaen forbliver en kommunal institution, der ligeledes skal drives kommunalt fremover.