Allerød kommunes spareplaner

Af Astrid Lottrup, næstformand i ASF

Allerød Kommune (AK) vil spare 10 procent på bygningsmassen, blandt andet ved at flytte Allerød Stavgangsforening (ASF) ud af klublokalet, de har haft gennem 10 år i FHs gamle kantinebygning og overdrage lokalet til Allerød Karate Dojo (AKD). 

AKD benytter i forvejen totredjedele af bygningen og har nu lagt billet ind på den sidste tredjedel, som ASF har brugsret til. 

Derved får AKD rådighed over cirka 300 m2 og kan have deres måtter liggende permanent. Indtil nu har AKD ikke gjort brug af lokalet som aftalen parterne imellem gav dem mulighed for i 2013. 

Derfor forstår vi ikke AKDs behov for flere lokaler, og vi forstår heller ikke at kommunen kan spare 10 procent på bygningsmassen ved at overdrage dem ASFs lokale.

AK skal spare 40.000 kroner per år i driften af bygningen, det kan sagtens opnås med ASF som fortsat bruger af deres klublokale.

Vi har intet imod at bære vor andel, vi har tidligere stået for maling, rengøring og lignende, og vi gør det gerne igen. AKD ønsker at renovere badeværelset - beregnet pris 400.000kroner og forventer at Allerød Kommune vil betale halvdelen, hvorved det ikke kan blive besparelser på driften de første fire-fem år. 

I øvrigt har man kunnet læse i pressen, at nu vil AKD betale op til 50.000 kroner per år. Kan man som forening i AK virkelig købe sig ind til et klublokale på cirka 300 m2 med permanent måttebelægning, som gør lokalerne uegnede for de fleste andre foreninger?

Gennemføres ovenforstående, anser jeg foreningslivet i AK for meget problematisk. Spørgsmålet for mig er, hvad er den egentlige årsag til, at ASF skal forlade deres klublokale?