Red Barnet: Mobbe-straf til forældre nytter ikke noget

Der findes ikke onde børn - kun onde mønstre i en gruppe, og derfor nytter det ikke at straffe enkelte børn og deres forældre, når der er problemer med mobning i en skoleklasse.

Det siger Red Barnet, som tager afstand fra Venstres forslag om at straffe forældre på pengepungen, hvis de ikke gør nok for at stoppe deres børns mobning.

- I Red Barnet tager vi stærkt afstand fra den sanktionsmulighed. Det er helt imod vores børnesyn og vores syn på, hvad mobning er, at pege enkelte børn ud og straffe dem.

- Vi mener heller ikke, at det er metoden til at løse de problemer, siger Lars Stilling Netteberg, antimobbekonsulent i Red Barnet.

Konkret foreslår oppositionspartiet, at der skal skæres i børnechecken hos de forældre, der har et barn, som mobber andre - hvis forældrene vel at mærke ikke vil være med til at løse problemet.

Det vil i praksis være skolelærerne, der får øje på problemerne, og som overlader det til en sagsbehandler at vurdere, om forældrene er så passive, at de skal straffes på pengepungen, lyder det fra Venstre.

Men det vil ikke løse problemer med mobning at skære i børnechecken, mener Lars Stilling Netteberg, som mener, at man skal fokusere på dynamikken i en klasse frem for enkelte børn.

- Man er nødt til at se på, hvad det er for en kultur, der er i en klasse, som betyder, at man udstøder, driller eller mobber nogen. Det har ingen virkning i positiv retning at straffe nogen, siger Lars Stilling Netteberg.

Han fremhæver samtidig, at der også er positive elementer i Venstres forslag - for eksempel øget fokus på forebyggelse.