Kommuner ansætter folk til at løse flygtninge-opgaver

Når to ud af tre kontrakter mellem udlændinge og kommune ikke har mål for hverken uddannelse eller beskæftigelse, er det ikke godt nok set fra kommunernes side.

Det erkender Jacob Bundsgaard (S), formand for KL's Arbejdsmarkedsudvalg, i forlængelse af en undersøgelse, som Rigsrevisionen har lavet i forhold til integrationsindsatsen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

- Der er i øjeblikket et rigtig stort tryk, og det har der været igennem en længere periode, da der kommer mange flygtninge til Danmark, siger formanden

Ifølge Jacob Bundsgaard, der også er borgmester i Aarhus Kommune, gør den store tilstrømning af flygtninge det vanskeligt at imødegå de krav, der er til dokumentation af indsatsen på området.

- Men det kan ikke bortforklare, at kommunerne selvfølgelig skal leve op til de krav, der ligger.

- Derfor er der også taget fat på området, hvor kommunerne i øjeblikket ansætter flere medarbejdere til opgaven, siger Jacob Bundsgaard.

Samtidig er der indledt et arbejde sammen med regeringen, hvor der kigges på den bureaukratiske del integrationsområdet, forklarer han.

- Det er sådan, at der både skal laves integrationskontrakter og integrationsplaner.

- Det er kommunernes ønske, at der kun skal udarbejdes én plan, og at der med mindre papirarbejde fortsat skal være en integrerende indsats for de flygtninge, der kommer til landet, siger Jacob Bundsgaard.

På grund af Rigsrevisionens undersøgelse har Statsrevisorerne kritiseret kommuner og ministerier for henholdsvis ikke at følge integrationslovens bestemmelser og ikke at følge systematisk op.

Ifølge Aarhus-borgmesteren har kommunerne dog været i fuld gang med at rette op på problemet, før Statsrevisorerne rejste deres kritik.

- Blandt andet set i lyset af, at opgaven er blevet væsentlig større inden for det seneste års tid på grund af de mange flere flygtninge, siger Jacob Bundsgaard.