Frivillige fik styr på paragrafferne

Repræsentanter fra frivillige sociale foreninger rundt om i kommunen var onsdag i sidste uge til infomøde om, hvordan man søger de såkaldte paragraf 18-midler til frivillige. Her nåede deltagerne også at få svar på, hvorfor det tilsyneladende ikke er alle de statsfinansierede frivillighedsmidler, der går direkte til de sociale foreninger i Vordingborg. 

Lokale repræsentanter for blandt andet Røde Kors, Pårørende i Danmark, Schleroseforeningen Hjerteforeningen og Danske Handicaporganisationer fik svar på, hvordan de fremover digitalt skal søge om støttemidler til aktiviteter. Sundheds- og psykiatriudvalget havde inviteret til informationsaften, og grundet beskedent fremmøde var der også plads til spørgsmål ud over ansøgningsproceduren. 

 

To udvalg og paragraffer

De sidste to år har kommunen modtaget mellem 1,3 og 1,4 millioner kroner i frivillighedsmidler, hvoraf henholdsvis 800.000 og 900.000 kroner er givet direkte til udvalgte frivillige ansøgere.

- Hvorfor er vi nede på kun 800-900.000, som fordeles? spurgte Hanne Rossé, formand i Hjerteforeningen, således også og fik forklaringen at man politisk havde besluttet at 25 procent af pengene skulle gå til en anden pulje.

- Før havde vi ét socialudvalg, der delte alle frivillighedspengene. Efter vi er blevet delt op i Social- og Psykiatriudvalget og Socialudvalget, har vi fordelt 75 procent af frivillighedsmidlerne til psykiatriudvalget og 25 procent til ældreområdet, fortalte formand for Social- og psykiatriudvalget, Kim Petersen (V).

Pengene, som hører under socialudvalget, bliver således til ?paragraf 79?-midler og uddeles til projekter målrettet ældre og handicappede borgere. Forskellen er, at hvor paragraf 18-midlerne er finansieret af staten, skal kommunen selv finansiere de penge, man vil uddele under paragraf 79 - og det gøres så med en del af paragraf 18-midlerne, hvoraf nogen penge også går direkte til den kommunale afdeling for Pleje og Omsorg.

- Vi har også administrativt samarbejde med afdelingen for pleje og omsorg i forhold til paragraf  79-midlerne, hvor vi kanaliserer nogle midler over til især ældreområdet. De to ting tilsammen giver den støtte, vi får fra staten til de frivilliges arbejde,  løde det fra psykiatri- og handicapchef Marita Dalsgaard. 

- Så er der en forklaring på, hvorfor man siger, at der kun er uddelt 800.000 af paragraf 18-midlerne. Det er så fordi, at nogle af dem er flyttet over i paragraf 79, sagde Hanne Rossé og spurgte derefter:

- Så hvis man skal søge til ældre, så er det paragraf 79? Det er vel fjollet at søge paragraf 18-midler, og I så skal flytte dem til 79?

- Kommer en ansøgning forkert til paragraf 79-midler, sender vi den ganske automatisk over til paragraf 18 og omvendt, lovede Kim Petersen.

 

240.000 til Opland

Én blandt de frivillige spurgte, hvad midlerne konkret var gået til sidste år og hvordan man prioriterede fordelingen, og her remsede formanden for Social- og Psykiatriudvalget en lang række aktiviteter op inden for det sociale område, som blandet andet Røde Kors, Broen-Vordingborg, Bedre Psykiatri og Rita?s Corner havde fået støtte til for at modvirke og forebygge social sårbarhed hos børnefamilier. 

- Der er givet til sommerture, juleafslutning, julehjælp, opstart af familienetværk, lektiecaféer, legestue, telefonkontakt, undervisning, informationsaftener, familieture, børnefødselsdage, sangcafé, foredrag og udflugter, nævnte Kim Petersen blandt meget andet. 

- Først kigger vi på aktiviteter for børn og sårbare unge, så ser vi på foreningerne inden for kommunen, og til sidst ser vi på dem, der søger uden for kommunen og giver dem et symbolsk beløb - for eksempel Ringsteds krisecentret for kvinder, som der kun findes ét af i regionen og nogle få borgere i vores kommune bruger, forklarede han om fordelingsprioriteringen. 

Sidste år satte kommunen fokus på sindslidende og forebyggelse af social isolation, og i år vil 240.000 kroner af paragraf 18-midlerne være øremærket Ungdommens Røde Kors-projektet Opland på Rita?s Corner, hvor frivillige unge mødes med psykisk og socialt sårbare unge.  

- Det har været rigtig positivt, og vi vil gerne bruge nogle af midlerne til at hjælpe unge i eksempelvis Præstø og Stege med at komme til Vordingborg, sagde Kim Petersen og oplyste at projektet kører på prøvebasis til og med 2016.

Ansøgningsfristen for paragraf 18-midlerne er 15. marts. 

brom