Nævn: Nedrivning af kendt Strandvejs-villa er lovlig

Natur- og Miljøklagenævnet har godkendt Helsingør Kommunes tilladelse til at rive villaen Møllebakken på GL. Strandvej ned, som tidligere husede en efterskole. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det var helt lovligt i forhold til planloven, da Helsingør Kommune i sommeren 2014 gav tilladelse til, at ejeren af adresserne GL. Strandvej 195 A og B, der er Harald Holstein-Holsteinborg, kunne rive den karakteristiske bygning Møllebakken ned.

Hovedbygningen husede i en længere årrække Efterskolen Øresund, og er af kommunens forvaltning blevet karakteriseret som »kulturhistorisk interessant«, men ikke bevaringsværdig. En mindre sidebygning er dog registeret som bevaringsværdig.

Det var en nabo til bygningen, som valgte at klage over nedrivningstilladelsen. Det skete blandt andet med henvisning til proceduren i Byggefredningsloven. Ligeledes har naboen klaget over, at der ikke var lavet en miljøvurdering i forbindelse med nedrivningstilladelsen.

Forholdet om Byggefredningsloven mener Natur- og Miljøklagenævnet ikke, at det har kompetence til at tage stilling til, da nævnet kun behandler sager i forhold til planloven, fremgår det af afgørelsen. Heraf fremgår det også, at nævnet ikke finder, at nedrivningen er i strid med lokalplanen for området.

Omstridt byggeri

Afgørelsen kommer på et tidspunkt, hvor et snævert flertal i Byrådet med den Konservative byrådsgruppe i spidsen i september gav tilladelse til, at der kunne sættes en udarbejdelse af en lokalplan for grunden i gang, som muliggør et omdiskuteret nybyggeri af 13 liebhaverboliger på grunden.

Et flertal i Teknik, Miljø og Klimaudvalget havde ellers forkastet forslaget til et byggeri, da man blandt andet fandt, at bebyggelsesprocenten var alt for høj.

Bag projektet står et selskab kontrolleret af Noa Noa-stifteren Harald Holstein-Holsteinborg.