Mennesker før systemet, tja ...

Frank Jørgensen, Skovledet 119 A, st. tv., Hillerød

Jeg skal være den første til at beklage, når en borger ikke føler at vedkommende har fået den rette behandling, slutter socialudvalgsformand Christina Thorholm (R) sit indlæg "Mennesker før systemet".

Jamen, så er alting jo super duper ding dong for dem, der "føler" de ikke har fået den rette behandling.Altså bortset fra for Sally Hansen, gigtramt, 73 år, der efter operation blev nægtet genoptræning/aflastningsophold på Kirsebærbakken, skønt der 5 uger før udskrivning fra hospitalet forelå en aftale med kommunen om genoptræning. Beskrevet i artikel i Frederiksborg Amts Avis lørdag d. 7. februar.

Flertallet af nedskæringspolitikere på social- og (i mindre grad) sundhedsområdet, heriblandt Christina Thorholm er ganske uden ansvar forstås.Næh, folk "føler" blot kommunen svigter, det er slet ikke virkelighed.