Færre obduktioner: Tusinder dør af ukendte årsager

Hvert år dør bliver 2.000 danskere begravet uden at man ved, hvad de døde af.

Antallet af danskere, der bliver obduceret, falder, og det betyder, at vi får store huller i vores viden om dødsårsager.

- Vi ved ikke lige præcis, hvorfor folk dør i det her land, fordi vi ikke har obduceret, siger retsmediciner Seija Ylijoki-Sørensen fra Aarhus

Universitet, der har forsket i dødsårsager i Danmark og Finland.

Antallet af dødsfald i Finland og i Danmark er næsten det samme, men mens op mod 30 procent af alle finske døde bliver obduceret, sker det kun i knap 4 procent af de danske dødsfald.

Det betyder, at det er svært at forebygge dødsfald - for eksempel hvis det skyldes druk.

- I Danmark bruges meget alkohol, men vi ved ikke rigtig, hvor mange dødsfald der skyldes alkoholforbrug, siger hun til DR Østjylland.

Politikredsen skal betale

Det samme problem gælder selvmord blandt ældre, for Seija Ylijoki-Sørensens forskning viser også, at chancen for at blive obduceret falder, jo ældre den afdøde er.

- Hvis man kunne vide lige præcis hvilke lægemidler, der er brugt til at begå selvmord, kunne man bruge den viden i det forebyggende arbejde, forklarer hun.

En af årsagerne til det lave antal obduktioner er, at det er de enkelte politikredse, der skal beslutte, om man skal obducere i sager, hvor dødsårsagen er ukendt.

Det koster omkring 40.000 kroner, og siden 2013 har politikredsene selv skullet betale det.

Derfor mener Seija Ylijoki-Sørensen, at loven skal ændres. - Jeg kan ikke rigtig se, at det kan blive bedre, uden at loven skal ændres, siger hun.