Håndværkere er igen ude med riven

Det giver et pænt lille klask, når det 15 sider lange dokument om udbudsbetingelserne fra Fredensborg Kommune lander på bordet. Entreprenør Hans Hansen fra Fredensborg VVS-Teknik viser dokumentet frem - nærmere bestemt er det betingelserne for det offentlige EU-udbud af håndværkerrammeaftaler indenfor netop hans område, VVS-fagentreprisen.

Hans Hansen hiver et nyt dokument op fra bordet. Et bilag på omtrent det dobbelte antal sider og med titlen 'Ydelsesbeskrivelse for VVS entreprisen'. Han ryster lidt på hovedet, mens han bladrer det igennem i luften.

"Se nu alt det her - der er mange af de mindre entreprenører, der har sagt, at de næsten skulle hyre en byggejuraekspert for at forstå det," siger Hans Hansen.

Lokale håndværkere, heriblandt murermester Egon Geertsen fra Fredensborg, har tidligere udtalt sig kritisk over for Fredensborg Kommunes valg om at sætte rammeaftalerne for håndværkerområdet i offentligt EU- udbud. Nu er de igen ude med riven.

Hans Hansen mener ikke, at Fredensborg Kommunes svar på kritikken, der blev bragt i Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg i uge 6, holder stik.

Trine Holmberg, direktør for Center for Plan og Miljø i Fredensborg Kommune, svarer, at seks firmaer her fra Fredensborg Kommune har fået en rammeaftale. Men det er ikke rigtigt," siger Hans Hansen.

Han hiver en liste frem over de virksomheder, der er blevet tildelt en rammeaftale med Fredensborg Kommune, og forklarer matematikken bag listen:

"På listen figurerer 14 delaftaler, hvor to lokale firmaer har vundet en delaftale på opgaver op til 100.000 kr. herudover er der fem lokale firmaer, som har fået retten til at byde ind på opgaver, der ligger mellem 100.000 og 400.000 kroner og indenfor deres delaftale. I puljen for opgaver mellem 100.000 og 400.000 kroner indgår der altså syv lokale firmaer, som ved hver opgave skal konkurrere mod to udenbys i underhåndstilbud. For de sidste syv delaftaler er alle firmaer, der har ret til at byde, udenbys," siger Hans Hansen.

Det vil altså sige, at i alt syv - og ikke som tidligere nævnt seks - lokale firmaer, er blevet tildelt retten til at byde ind på opgaver på mellem 100.000 og 400.000. Heraf er kun de to af firmaerne sikre på en aftale, nemlig på opgaver op til 100.000 inden for den delaftale, de har vundet.

"Udbudsformen indebærer, at firmaer her fra kommunen skal deltage i cirka 112 underhåndstilbud og hver gang i konkurrence med to udenbys. For hver opgave, de vinder, svarer det til cirka 0,17 procent af det samlede udbud, som skal lægges oveni de syv procent, som allerede er tildelt de to lokale. Men hvor mange gange er det sandsynligt, at de vinder?" spørger Hans Hansen.

Trine Holmberg har såvel som handels- og erhvervsudvalgsformand Thomas Elgaard (V) tidligere understreget for Uge-Nyt, at opgaverne omfattet af EU-udbuddet kun udgør en del af kommunens samlede budgetter på området. Og her vil der være også være mulighed for lokale virksomheder at komme på banen, pointerer Trine Holmberg igen.

"Kommunens samlede budget til vedligeholdelse er på 37 mio. kr. årligt. Rammeaftalerne omfatter skønsmæssigt opgaver for ca. 16 mio. kr. årligt. De øvrige opgaver vil blive udbudt løbende med mulighed for, at såvel lokale som ikke lokale kan vinde opgaven," siger Trine Holmberg.

Samtidig har Trine Holmberg tidligere fremhævet, at der i udbuddene er visse forhold, som giver de lokale håndværkere en konkurrencefordel. Som eksempel nævner hun, at udgifterne til kørsel er indgået i kommunens samlede vurdering af tilbuddene, og at der først faktureres, når arbejdet begynder på arbejdsstedet.

"Udbuddene er netop strikket sådan sammen for at give lokale virksomheder en konkurrencefordel," udtalte Trine Holmberg til Uge-Nyt i uge 6.

Naivt, mener Hans Hansen.

"Der står i betingelserne, at timeprisen betales for det antal timer der arbejdes på arbejdsstedet, og at man får en fast pris på at køre frem og tilbage. Men hvordan tror du selv, en virksomhed får det til at hænge sammen, hvis de skal køre langt bare for at sætte to fliser op på en af de lokale skoler?" spørger han.

Direktør Trine Holmberg har tidligere svaret på kritikken fra de lokale entreprenører, at valget om at sætte rammeaftalerne i offentligt EU-udbud er truffet ud fra et ønske om "mest mulig konkurrence og dermed en forventelig billigere pris".

Og det er faktisk, hvad man kan forvente af kommunen, mener Kim Valentin, der er direktør for Finanshuset Fredensborg, men her primært udtaler sig på baggrund af sit embede som borgmester i Gribskov Kommune.

"Kommunen har selvfølgelig en forpligtigelse til at udbyde opgaver, så alle kan byde på det - noget kan være for småt for nogen og for stort for andre. Men det er egentlig kun kommunens opgave at sætte det i udbud, og leverandørernes opgave at sætte konkurrencedygtige priser og kvalitet," siger Kim Valentin.

Kommunen har ikke på forhånd skønnet over potentialet ved at benytte EU-udbud fremfor f.eks. indbudt licitation, forklarer Trine Holmberg. Men ifølge hende tyder de foreløbige vurderinger på, at kommunen vil spare et sted mellem 0,8 og 1,2 millioner årligt eller mellem tre og fem millioner kroner over budgetperioden set i forhold til de tidligere priser.

I forhold til ønsket om at spare på kommunens udgifter indvender Hans Hansen, at man næppe har medregnet de skatteindtægter, som kommunen vil miste i takt med, at arbejdsopgaverne sendes udenfor kommunen.

Sådan kan man imidlertid ikke stille regnestykket op, mener Kim Valentin:

"De lokale virksomheder sætter sig jo ikke ind i et hjørne og lader være med at lave noget - de arbejder jo så på nogle andre områder, og gør de ikke det, så må det skyldes, at de ikke er dygtige nok til at konkurrere. I dette tilfælde har de lokale virksomheder desuden haft den fordel, at de ikke skal køre så langt som virksomheder udefra, og det burde have givet dem fordele i forhold til at kunne konkurrere på prisen," siger Kim Valentin.

Ikke desto mindre betegner Hans Hansen udbudsformen som en "katastrofe" for håndværkerne i Fredensborg Kommune:

"Denne type opgaver retter sig helt typisk mod mindre virksomheder. De er meget afhængige af denne omsætning og de har svært ved at skaffe denne type arbejder i nabokommunerne, da de udbyder deres arbejde til lokale firmaer. Det vil være en katastrofe for håndværkerne i Fredensborg," siger Hans Hansen og fortsætter:

"Jeg er helt fantastisk skuffet på de lokale håndværkeres vegne over, at kommunen ikke beskytter deres lokale håndværkere lidt mere. Jeg har ikke fundet nogen kommune i miles omkreds, der sender arbejde under 400.000 kroner ud af kommunen."

Hans Hansen gør endvidere opmærksom på, at det er de lokale firmaer, der løfter den sociale del med lokale lærlinge og integration af unge med problemer.

"Fredensborg Kommune vælger helt at se bort fra, hvad det betyder for kommunekassen," siger han.

Selv har Hans Hansen ikke noget i klemme, understreger han. Fredensborg VVS-Teknik har vundet retten til at byde på opgaver over 100.000 kroner indenfor én ud af tre delaftaler under VVS-entreprisen. Vinder han ikke disse opgaver, vil det ikke betyde det store, da størstedelen af virksomhedens opgaver ligger udenfor kommunen.

Det samme gør sig imidlertid ikke gældende for mange af hans lokale kolleger, understreger han.

Uge-Nyt har kontaktet flere lokale entreprenører for at høre, hvordan de helt konkret frygter at blive ramt, men ingen af de adspurgte har ønsket at udtale sig.

"Rigtig mange har ikke lyst til at få noget i klemme. Men i min optik er hele dette udbud noget makværk. Hvordan kan et byråd vedtage en sådan øretæve til det lokale håndværk?" slutter Hans Hansen.

Lokalavisen Uge-Nyt  Fredensborg henviser i den trykte artikel i avisen uge 9 til Trine Holmberg som 'kommunaldirektør'. Titlen er ikke korrekt. Trine Holmberg, som beskrevet ovenfor, direktør for bl. Center for Plan og Miljø i Fredensborg Kommune. Uge-Nyt beklager fejlen.