Psykisk syge venter i kortere tid

Psykisk syge og deres pårørende slipper for at vente i månedsvis på at få den første samtale i psykiatrien, viser nye tal fra Statens Serum Institut.

Fra 2012 til 2014 er den gennemsnitlige ventetid faldet fra 53 dage til 30 for børn og unge, mens voksne har oplevet et fald fra 43 dage til 37.

Formand for Danske Regioner Bent Hansen (S) siger til Ritzau, at kombinationen af ekstra penge fra Folketinget og psykisk syges nye ret til udredning inden for to måneder giver resultater.

- Dertil kommer ændrede arbejdsrutiner, hvor vi har fået fokus på det fyord, der hedder produktivitet.

- Tilsammen betyder det, at vi er på vej til at ligestille psykiatrien med somatikken, og det er godt. Lang ventetid er ulykkeligt, ikke kun for den syge, men for hele familien, siger Bent Hansen.

Især den lange ventetid for børn og unge er blevet kritiseret. I perioder har den nærmet sig 80 til 100 dage, mens den i 2014 ikke oversteg 40 dage i nogen måneder og endte på 20 i oktober, der er den seneste opgjorte måned.

På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Aarhus er det, ifølge ledende overlæge Jens Buchhave, lykkedes at nedbringe ventetiden til 14 dage, fra den praktiserende læge har henvist, til barnet eller den unge indkaldes til første samtale.

- Det er helt nyt for familierne, at deres børn kommer så hurtigt til. Ventetiden kan næsten opleves som for kort.

- Vi står ind imellem i den luksussituation, at nogle forældre ikke kan nå at få fri fra arbejde, siger Jens Buchhave.

I Landsforeningen Sind er formand Knud Kristensen tilfreds med de nye tal, men han efterlyser dokumentation for, at tidligere samtaler er lig med hurtigere behandling.

- Det er absolut positivt med hurtig kontakt, for det er ødelæggende og opslidende at vente.

- Men det er vigtigt, at den følges op med hurtig behandling. Uden er patienterne lige vidt, og lige nu er det uvist, om der flyttes ressourcer fra behandling til udredning, siger Knud Kristensen.