Sygehuset rykker et skridt nærmere

Otte høringssvar blev det til, efter at forslaget til lokalplan, kommuneplantillæg, miljøvurdering samt VVM-redegørelse for det nye universitetssygehus i efteråret blev sendt i offentlig høring.

I aften skal byrådet så tage politisk stilling til disse, og forvaltningen har efter høringsperioden revideret flere dele af lokalplanen. Nye kollektive trafikløsninger er blevet foreslået i høringsfasen, mens der også var input om, at ringskoven bør fjernes, at VVM-redegørelsen skal undersøge muligheden for jordvarme som sygehusets primære varmekilde, at man anlægger en ny og sikker skolesti i byggeperioden og meget andet.

Forvaltningen har nu gennemgået forslagene, og blandt dem, der arbejdes videre med, er Niels Rolskovs (Enhedslisten) høringssvar om en såkaldt +Way-løsning. +Way er en mere miljøvenlig bus, der såvidt muligt kører i egen vejbane, og som givetvis vil være med til at afvikle den kollektive trafik til og fra sygehuset mere effektivt.

Læs mere i tirsdagens DAGBLADET Køge.