Uvist om udrejsecenter bliver klar til tiden

Som Ugebladet skrev 8. januar, regner Udlændingestyrelsen med, at det kommende udrejsecenter for afviste asylansøgere på Sjælsmark Kaserne kan tages i brug allerede i februar.

Men det er imidlertid stadig uklart, om dette mål kan holdes. Der er nemlig fortsat praktiske og politiske sten i vejen for, at de første afviste asylansøgere kan flytte ind på den nedlagte kaserne.

Så sent som 15. januar holdt Finansudvalget i Folketinget således et møde, hvor netop udrejsecentret og overdragelsen af centret fra Forsvarets Ejendomsstyrelse til Udlændingestyrelsen var blandt punkterne på dagsordenen.

Læs også: Borgmester har ikke opgivet kamp mod asylcenter

Det er ikke første gang, idet Finansudvalget også i december havde overdragelsen på dagsordenen. Men spørgsmål omkring især økonomien i projektet gjorde, at udvalgsmedlemmerne bad om, at aktstykke 52, som omhandler overdragelsen, blev trukket tilbage.

Imidlertid manglede der også ved mødet 15. januar svar på to spørgsmål stillet af Peter Christensen (V), og derfor blev sagen henstillet og skal behandles endnu engang på Finansudvalgets møde 22. januar.

Det er således i 11. time, at den politiske godkendelse for udrejsecentrets etablering kommer, hvis de første beboere vel at mærke skal kunne flytte ind i næste måned.

Men også det er reelt uklart.

Ugebladet har således gentagne gang kontaktet både Udlændingestyrelsen, Kriminalforsorgen og Justitsministeriet for at få uddybet, hvorvidt det logistisk vil være muligt at åbne centret for beboere i februar.

I Justitsministeriet henviser man blot til det svar, som ministeriet gav Finansudvalget på foranledning af Frank Aaen (EL) i december, nemlig "at Udlændingestyrelsen forventer, at udrejsecentret er klar til ibrugtagning i februar 2015", hvilket ministeriet ikke ønsker at uddybe yderligere over for Ugebladet.

Det er Kriminalforsorgen, der skal drive det kommende udrejsecenter og dermed også stille personale til det.

I Fængselsforbundets Fagblad fra 12. december fremgår det, at man satser på at rekruttere en del af personalet fra den nærliggende institution Ellebæk, der for tiden huser kriminelle asylansøgere.

Læs også: Politiker: Valg skal stoppe udrejsecenter

Over for Ugebladet ønsker Ellebæks viceinspektør Lars Rau Brysting, som har ansvaret for det kommende udrejsecenter, imidlertid hverken at uddybe, hvordan det går med rekrutteringen, og om man når at have bemandingen på plads inden februar. Han henviser i stedet til Kriminalforsorgen.

Her ville Ugebladet gerne have haft svar på, hvor mange fængselsbetjente man forventer at ansætte, hvordan det går med den proces, og hvorfor det i det hele taget er Kriminalforsorgen, der skal drive udrejsecentret, når det ikke skal huse frihedsberøvede personer. I det nærliggende Center Sandholm er det eksempelvis Røde Kors, der står for driften.

Efter grundig omtanke henviser Kriminalforsorgen imidlertid tilbage til Udlændingestyrelsen.

Her henviser Lene Vejrum, fungerende vicedirektør i Center for Administration og Økonomi, i første omgang til selve asylaftalen fra september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance, hvilket ikke siger noget om selve driften.

Om dette siger Lene Vejrum:

"Der arbejdes aktuelt på etableringen af den driftsmæssige ramme, og Kriminalforsorgen har bekræftet, at de vil være klar til at bemande centeret i forbindelse med modtagelsen af beboere. Angående dato for ibrugtagning af centret kan vi henvise til justitsministerens besvarelse til Folketingets Finansudvalg," hvilket atter viser tilbage til Frank Aaens forespørgsel - men altså stadig ikke, om datoen for "modtagelse" og "ibrugtagning" er den samme.

Lene Vejrum oplyser omkring bemandingen derudover, at "kerneopgaverne på centret vil blive løst af medarbejdere fra Kriminalforsorgen i samarbejde med personale udefra, bl.a. i forhold til forplejning", men derudover berører hun ikke spørgsmålet om, hvorfor Kriminalforsorgen er valgt som driftsansvarlig, eller hvor mange medarbejdere der vil være behov for.

Dette har Ugebladet derfor atter spurgt til, men indtil videre uden at få svar.