Hospitaler er løbet tør for plads

Siden jul og nytår har der været mange indlagte patienter på Nordsjællands Hospital i Hillerød og Frederikssund. Nogle dage har de medicinske afdelinger på hospitalet været belagt op til 120 procent, oplyser hospitalets konstituerede lægelige vicedirektør Tomas Joen Jakobsen.

Overbelægningen udløser travlhed hos personalet, længere ventetider for patienter og senge på gangene, skriver Frederiksborg Amts Avis, fredag.

- Vi kan håndtere en belægning på 110 procent, men ved 120 procent ser vi os om efter muligheden for at bede de andre regionale hospitaler om assistance. Men de dage vi har set efter ledig plads, har de andre hospitaler i regionen også haft for høj belægning, siger Tomas Joen Jakobsen.

Vintermånederne er som regel travle måneder med mange patienter på et hospital, og det er ikke anderledes i år. For to år siden hærgede en influenzaepidemi, men det er ikke tilfældet i år, siger Tomas Joen Jakobsen.

- Det er en bred vifte af sygdomme, og samtidig er der også flere patienter på de kirurgiske afdelinger, siger han.

Ved en influenzaepidemi er der behov for at isolere flere patienter, så flersengsstuer tages i brug til en enkelt, isoleret patient, hvilket giver et øget pres på sengekapaciteten, hvilket var tilfældet for to år siden.

Tomas Joen Jakobsen regner med, at travlheden klinger af mod udgangen af februar, og han understreger, at der er store daglige variationer i belægningen, i skrivende stund er den 101 procent.

Belægningen følges dagligt og procedurer for akut overbelægning tages i brug ved behov.

- Tidligere års overbelægning har lært os, at det er vigtigt at have klare retningslinjer for håndtering af overbelægning. Dem bruger vi i disse uger og det er rart at se, at retningslinjerne virker. Vi håber, patienter og pårørende har forståelse for situationen og trods alt kan se, at der bliver gjort en stor indsats for at give patienterne de mest optimale forhold trods overbelægning og travlhed, siger Tomas Joan Jakobsen til avisen.