Vi har handlet helt korrekt

De er enige om at mødes i retten i næste uge, men derudover stopper enigheden også mellem Smørum Golfklub og klub-restauranten Brasserie Caddie.

"Det er ikke korrekt, at der ved klubbens overtagelse af golfcenteret har ligget en uopsigelig kontrakt frem til 2019. Det er rigtigt, at løbetiden på kontrakten er frem til 2019, men muligheden for at opsige aftalen med seks måneders varsel har hele tiden været der. Det benyttede vi os af i august med opsigelse til februar, så vi har handlet korrekt," siger Smørum Golfklubs manager Brian Stig Jørgensen.

Han lægger dog ikke skjul på, at klubben ved overtagelsen af centeret ville kigge på aftalen med restauranten.

"Vi ville gerne beholde dem herude. Vi var jo glade for dem, men aftalen var ikke fordelagtig for klubben, så vi tilbød dem en ny kontrakt på andre vilkår," siger Brian Stig Jørgensen. "Ifølge Brasserie Caddie, så tilbød I en aftale, som ville få deres husleje til at stige med en halv million kroner. Er det korrekt?"

"Nej, det er ikke rigtigt, for vi nåede aldrig at diskutere konkrete tal. Dialogen med Michael Olsen og Peer Pihl Pedersen stoppede i august, da vi valgte at opsige dem. Vi inviterede dem ellers til nye forhandlinger i håb om en løsning, men det lykkedes ikke. Der er jo to sider af det her. Det juridiske aspekt i forhold til opsigelsen, og så det menneskelige. Man kan jo godt tale sammen og arbejde for en løsning, selvom man er uenige og er blevet opsagt. Til sidst blev vi nødt til at stævne dem, så vi kan få rettens bedømmelse på at vi har ret. Det er ren jura." "De føler sig trådt på og dolket af deres egne. Hvad siger du til det?"

"Det er menneskeligt at føle sådan, men det er ikke særligt professionelt."

Om kort tid skal retten i Hillerød altså afgøre, om klubben kunne opsige aftalen med et halvt års varsel, men Brian Stig Jørgensen tager det roligt.

"Vi må se, hvad retten siger. Andet er der ikke at gøre," siger Brian Stig Jørgensen, som ikke kan genkende Michael Olsen og Peer Pihl Pedersens modkrav på 3,6 millioner kroner.

"Jeg har godt hørt tallet i krogene, men det har ikke noget på sig. De har ikke rejst et erstatningskrav på 3,6 millioner kroner, og det er også fuldstændig absurd at tale om en lukning af Smørum Golfklub, hvis vi skulle tabe sagen. Det er jo ikke ansvarspådragende at teste en kontrakt i retten," siger han.