Ikke relevant nu

En sammenlægning mellem Allerød og Furesø her og nu er ikke relevant. Det er konklusionen efter et møde mellem de to kommuner.

Allerøds borgmester, Jørgen Johansen, og Allerøds viceborgmester, Miki Dam Larsen, har på vegne af Allerød Byråd besøgt Furesøs borgmester, Ole Bondo, for at drøfte perspektiverne for en kommunesammenlægning.

Og i en pressemeddelelse oplyser Jørgen Johansen og Miki Dam Larsen, at parterne efter et konstruktivt møde nåede frem til følgende konklusion:

'Kommunesammenlægning her og nu er ikke relevant, men vi anerkender, at der på sigt er rationale i større tværgående samarbejde. Både for at opnå øget effektivitet og faglighed, men ligeledes for at forberede vores kommuner på et fremtidigt pres for større kommunale enheder.'

'Vi er enige om at undersøge mulighederne for: Fagligt samarbejde, lederudveksling, job-swop, Transport og erhverv og Ældre- og sundhedsområdet,' hedder det i konklusionen.

Økonomiudvalget i Allerød Kommune blev orienteret om mødet 20. januar.