Oplev modernisten Agnes Cleve

Når Øregaard Museeum den 1. februar åbner udstillingen 'Agnes Cleve - Modernist og mønsterbryder', åbnes dørene samtidig til én af de store kvindelige skikkelser i nordisk kunst.

Den svenske Agnes Cleve (1876-1951) var en vigtig og anerkendt aktør i datidens kunstliv og et forbindelsesled til den europæiske kunstscene med sine mange internationale kontakter. Nu vises Cleve for første gang på en stor særudstilling i Danmark, hvor godt 100 værker giver et indblik i hendes liv og virke, som blev præget af modernismens nye idealer og tidsånden i 1910'ernes og 1920'ernes Europa.

I sin samtid blev Agnes Cleve - i modsætning til mange af sine kvindelige kunstnerkolleger - taget alvorligt af samtidens kritikere, der havde selvstændig originalitet som kunstnerideal. Hun udstillede ofte, fik god kritik og hendes kunst vakte også interesse i internationale kredse.

Men da den svenske kunsthistorie om modernismen blev formet og skrevet efter 2. Verdenskrig, blev hun sat ud på sidelinjen. Først i slutningen af 1980'erne blev stilheden omkring Agnes Cleve brudt i Sverige med den første særudstilling i nyere tid.

Nu er det på tide, at hun også bliver kendt uden for Sveriges grænser:

"På Øregaard Museum arbejder vi systematisk med at gøre opmærksom på, at kunsthistorien ikke er en statisk kongerække, men en konstruktion, som hele tiden udvikler sig. Vi vil gerne vise de kunstnere, der har haft betydning, men som ikke nødvendigvis er kendte i den brede offentlighed i dag", siger museets direktør, Sidsel Maria Søndergaard.

"Med Agnes Cleve-udstillingen får vi indblik i europæisk og nordisk modernisme og den måde, de nye strømninger gjorde op med det klassiske billedideal. Samtidig møder vi et menneske, der turde gå sine egne veje. I kunstnerkredse fandt hun en større accept af den moderne, selvstændige kvinde end den, der generelt gjorde sig gældende i datidens samfund. Cleve brød op fra kernefamilien for at være selvforsørgende som kunstner - det har krævet viljestyrke og mod", siger hun videre.

Udstillingen kan ses til 31. maj.