Køge vil integrere »usynlige« kvinder bedre

Kvinder med udenlandsk baggrund skal integreres bedre, og det vil Køge Kommune gøre med nogle særlige forløb, der på den lange bane skal hjælpe kvinderne i arbejde.

Det er ambitionen, at 110 kvinder i løbet af de kommende to år skal gennem forløbene, som Køge Kommune vil tilbyde i et samarbejde med den boligsociale helhedsplan i boligområderne Hastrupparken, Søparken, Karlemoseparken og Ellemarken.

Gruppen af hjemmegående kvinder med udenlandsk baggrund er usynlige i ledighedsstatistikkerne, og generelt er det udfordrende for kommunerne at hjælpe kvinderne med at blive en del af det danske samfund. Men det er vigtigt at få kvinderne integreret, så de for eksempel kan klare sig, hvis deres mand dør, eller hvis de bliver skilt, fortæller formanden for Køge Kommunes Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, Mads Andersen:

- Der er en menneskelig gevinst, og også god økonomi i, at vi bliver bedre til at få integreret de kvinder med udenlandsk baggrund, som passer hjem og børn og bliver forsørget af deres mand. Her er det stærke samarbejde imellem boligselskaber, frivillige og kommunen af afgørende betydning. Jeg forestiller mig for eksempel at de meget engagerede "bydelsmødre" kan være med til at formidle kontakten og bygge bro til de ægtefælleforsørgede kvinder, siger Mads Andersen.