Alle 12 tiltalte frifindes for vold mod unge på Solhaven

Alle 12 tiltalte i sagen om påstået vold mod anbragte unge på opholdsstedet Solhaven frifindes af Retten i Aalborg onsdag.

Op mod 130 tilhørere var mødt frem, og mange tilhørere brød ud i klapsalver, da dommer Poul Erik Nielsen frikendte forstander Søren Virenfeldt og de 11 ansatte i den usædvanlige voldssag. En enkelt skreg dog op i protest og forlod hurtigt retssalen.

I straffesagen om Solhaven har anklagerne påstået, at de tiltalte tydeligt har overskredet grænserne for lovlig brug af magt og i stedet har overtrådt straffeloven.

Men der er ikke tilstrækkeligt sikre beviser i sagen, fastslår dommeren, der siger, at sagen er helt usædvanlig efter 57 retsmøder.

Kun i et enkelt tilfælde var der tale om objektive beviser i form af en lægeerklæring om en brækket finger. Imidlertid fik en forsvarer indhentet en udtalelse fra Retslægerådet, som afviste, at fingeren kunne brække på den angivne måde.

Anklagen drejer sig om 72 forskellige forbrydelser. Dertil kommer det punkt, hvor forstander Søren Virenfeldt anklages for at være ansvarlig for og dække over de ansattes vold.

Retsformanden har fastslået, at der i det store og hele har været tale om påstand mod påstand i de mange voldsforhold, og at der ikke er tilstrækkeligt med sikre beviser for anklagerne.

Dommeren kritiserer indirekte politiet og nævner, at det er usædvanligt, at politiet sideløbende med retssagen har udført efterforskning, hvilket har ført til en række berigtigelser af anklageskriftet.

I alt 20 unge er nævnt som påståede ofre i sagen, hvor forstander Søren Virenfeldt og de 11 ansatte alle har nægtet sig skyldige. De anklagede er i alderen fra 38 til 64 år. Ingen af dem er uddannede pædagoger.

Et udvalg under Socialministeriet ventes midt i marts at være klar med et forslag til nye regler om brug af magt over for børn og unge i døgntilbud, på opholdssteder og i plejefamilier.

I august 2013 indgav Solhaven konkursbegæring.