Stationsforplads skal have et løft

Det bliver Hedehusene by, som næste gang kan høste frugterne af den særlige pulje til byudviklingsprojekter. Det har byrådet besluttet på sit seneste møde, skriver DAGBLADET Roskilde.

Der er afsat 0,5 millioner kroner til udviklingen af et projekt for stationsforpladsen i år og så 3,5 millioner kroner til at gennemføre projektet i 2016.

- Timingsmæssigt giver det mest mening at tage fat på stationsforpladsen i Hedehusene nu, hvor vi i forvejen er i gang med et stort byfornyelsesprojekt. Vi har store visioner for byen, ikke bare med NærHeden, men også for det eksisterende Hedehusene, så det giver god mening at tage fat her, siger borgmester Michael Ziegler (K) om valget.

Udviklingen af stationsforpladsen skal derfor koordineres med den igangværende områdefornyelse i Hedehusene, hvor der i forvejen er afsat 3,5 millioner kroner til et projekt på stationsforpladsen, som skal gennemføres senest i 2016.

Stationsområdet har stor betydning for udviklingen af NærHeden og Hedehusene, både som »driver« for byudviklingen og som samlende byrum mellem den nye bydel og den eksisterende by.

- Hvis vi kan gøre vores byrum mere lækre, bliver det mere spændende at bo i kommunen, og det gør det selvsagt nemmere at tiltrække nye borgere også, siger Michael Ziegler og henviser blandt andet til, at der efter planen skal bo 10.000 nye borgere i NærHeden, når bydelen er færdigudviklet.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde lørdag-