LÆSERBREV: Verdensnaturarv og Højerup

Mikkel

Af Jørgen Gregersen

Medlem af kommunalbestyrelsen for Stevnslisten

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af alternative placeringer til det Besøgscenter, som er planlagt i Højerup som følge af udpegningen af Stevns Klint som Verdensnaturarv.

Da der nu har været en konkret politisk udmelding fra borgmesteren om flytning af Besøgscenteret til Boesdal, samt etablering af et vandrehjem i Højerup, føler jeg det nødvendigt også at præcisere Stevnslistens holdning til placeringen.

Vi mener helt klart, at Verdensnaturarven og Højerup hører sammen. Denne sammenhæng har været der gennem hele forløbet hos Naturstyrelsen og UNESCO. Der kan muligvis være nogle udfordringer ved en placering af et Besøgscenter på det areal midt i Højerup, hvor Østsjællands Museum ligger i dag. Der er dog også en anden placeringsmulighed i Højerup.

Ved den officielle fejring af Verdensnaturarven med Kronebil, kageborde og så videre, blev bilisterne dirigeret uden om Højerup til en mark, hvor der kunne parkeres. På det areal kunne vi jo også placere Besøgscenteret, kun et minut eller to’s gang fra området med adgang til klinten og Traktørstedet. Tilkørselsforhold og parkeringsforholdene ville blive noget bedre end i dag.

Når der nu tales om flytning af Besøgscenteret til Boesdal, så synes vi i Stevnslisten, at vi nemt risikerer at placere alle æggene i én kurv. Hvorfor nu det?

Der er ingen som helst tvivl om, at udpegningen af Stevns Klint som Verdensnaturarv er helt fantastisk. Ja, nok meget større end vi helt kan forestille os i dag, men der er trods alt også andet her i livet. Vi mener, at hele området på og omkring klinten er så unikt, at vi skal udnytte det på en mere alsidig måde end kun som Verdensnaturarv.

Hvis vi tager området fra Bøgeskoven til Rødvig, så er Stevnslistens tanker, et Besøgscenter i Højerup, et nyt Naturoplevelsescenter, hvor Naturcenteret ligger i dag, Boesdal som et center for friluftsaktiviteter inden for kultur og fritid. Det kunne være dykning, hvor farvandet ud for klinten efter sigende skulle være et af de mest spændende steder i landet. Det kunne være en frilufts-parkourbane og det kunne være så meget andet. Selvom Boesdal reelt kun er et menneskeskabt hul i jorden, tror jeg, der kunne skabes et rigtig spædende sted.

Disse tanker koster selvfølgelig rigtig mange penge, men hvis vi ikke sætter overliggeren lidt højt, så sker der nok ikke så meget. Det er ikke noget, der kan laves på en eller to dage, men vi skal vide, hvad det er, vi vil i overmorgen. Vi skal danne grundlag for, at besøgende bliver en dag eller to længere og dermed kaster lidt flere penge hos os, og at nogle af de besøgende måske ligefrem får lyst til at bosætte sig her.

Vi har i Stevns kommune ikke økonomien til disse store investeringer, men mulighed for finansiering via fonde og lignende er der, hvis de bare får præsenteret sammenhængende og nytænkende ideer.

I Stevnslisten tror vi, at Stevns kommune er noget og ikke som en gammel lov siger: ”Du skal ikke tro du er noget”.

Borgmester Mogens Haugaard har svaret - læs det her