Fritidshjemmets børn sulter

Kenneth Hemmingsen, Grantofteparken 82, Ballerup, På vegne af en frustreret BFO forældregruppe

I december blev forældrene inviteret til fælles forældremøde for fritidshjemmene i Grantoften.

Her blev vi forældre orienteret om, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget forhandlingerne har valgt, at omprioritere således at vi forældre skulle betale 200 kroner mindre om måneden, hvilket betyder at fritidshjemmenes budget er nedskåret med samme beløb. Det lyder jo fornuftigt nok, nu hvor de skal tilbringe kortere tid på fritidshjemmet.

Men det betyder samtidig, at fritidshjemmene ikke længere kan tilbyde frugt og mad om eftermiddagen men, at vores børn istedet for, får udleveret et stykke ”EU finansieret” frugt i skolen klokken cirka 13. Børnene møder så på fritidshjemmet og nogen af dem er der til lukketid, hvilket betyder de nu ”sulter” og det er på trods af, at de nu har 10´mad, frokost og nu en ekstra mad med.

O.B´s forældre på Grantofteskolen har valgt, at skrive en klage til kommunen, hvor vi beskriver disse forhold samt at vi var villige til blot at gå 150 kroner ned i forældrebetaling og på den måde finansiere frugt/madordningen på fritidshjemmet. Desværre får at vide, at nedsættelsen ikke påvirker fritidshjemmenes rådighedsbeløb/budget, hvilket ikke er i overensstemmelse med oplysningerne fra fritidshjemmet.

For at skabe en klarhed og synlighed omkring dette, opfordre vil alle som er enige i, at ovenstående ikke er tilfredsstillende, at komme og støtte op om sagen og møde op torsdag den 5. februar klokken 16 foran Ballerup Rådhus.

Vi ønsker at Ballerup Kommune finder en løsning på problemet. Ballerup Kommune bør undersøgen sagen til bunds og finde ud af om budgettet hos fritidshjemmene er indskrænket eller ej og indføre eftermiddags frugt/mad igen