Skandaløst pleje-svigt...

Det har i den grad vakt opsigt, hvordan en kommunal sygeplejerske og en servicemedarbejder fra Egedal Hjemmeservice kunne undgå at kontakte pårørende eller politiet, da 90-årige Gunnar Grønnebæk ikke åbnede sin dør som følge af en hjerneblødning, der senere skulle ende med at koste ham livet.

Nu er Ældre Sagen i Stenløse på banen med en hård kritik.

"Det er skandaløst, at de bare kørte fra mandens bopæl uden at kontakte nogen. Det er rystende, hvordan så stort et svigt kan finde sted," siger Kirsten Pedersen, formand for Ældre Sagen i Stenløse.

Hun forstår ikke, hvordan Egedal Kommunes centerchef Erik Petersen kan tale om én fejl ud af 300.000 vellykkede hjemmebesøg.

"Det er stadig én fejl for meget, for vi har med mennesker at gøre, og denne episode fik fatale konsekvenser. Det glæder mig, at han vil indskærpe reglerne overfor medarbejderne, men det er ikke nok at give beskeden en enkelt gang. De skal have det af vide igen og igen, så et tilsvarende svigt ikke gentager sig," siger Kirsten Pedersen, der mener, at Ældre Sagens "Trygheds-opkald" kunne have skaffet Gunnar Grønnebæk hurtigere hjælp.

"Det kunne have gjort en forskel, hvis han har ligget alene i næsten to døgn. Flere af vores medlemmer i Stenløse er tilknyttet ordningen, hvor man hver morgen får et opkald. Svarer man ikke, så ringer vi til de pårørende og beder dem køre ud til personen. Ordningen skaber tryghed og virker, men kræver selvfølgelig ressourcer," siger Kirsten Pedersen.

Selvom episoden bliver mødt med forargelse, så har formanden kun positivt at sige om hjemme-plejen i Egedal.

"Vi har over 2.300 medlemmer. Nogle af dem får personlig pleje, men vi har ikke hørt klager eller utilfredshed. Det er faktisk mit indtryk, at servicen generelt er god i Egedal," siger Kirsten Pedersen.

Hos Egedal Hjemmeservice vil man ikke gå i detaljer med den konkrete episode eller kommentere på fyringen af servicemedarbejderen, men lederen Solveig Kesby vil gerne beklage.

"Vi har udført personlig pleje og praktisk hjælp i Egedal Kommune i otte år efterhånden, og vi har aldrig haft en tilsvarende sag før. Det er meget beklageligt," siger Solveig Kesby, som kun har fået positive tilbagemeldinger om plejen og servicen.

"Vi oplever generelt stor tilfredshed med vores arbejde. De ældre takker os ofte for vores pleje og service, så denne sag har naturligvis rystet os. Vi har også altid haft et godt samarbejde med Egedal Kommune," siger lederen hos Egedal Hjemmeservice.