Nej til flere stier i Præstegårdshaven

I Frederiksborg Amts Avis 9. januar kunne man læse om modstanden om endnu en sti på tværs af Præstegårdshaven. Især har såvel Havekredsen som Birkerød Kunstforening råbt vagt i gevær, og nogle dage forinden kunne man også læse om Naturfredningsforeningens bekymring og ikke mindst store ærgrelse over den kommunale "pleje", der allerede havde fundet sted.

"Plejen" har desværre taget sit udgangspunkt i en ide om, at smukke bøgehække og træer skal skæres tilbage til få centimeter over roden, og stilfulde takshække skal ligeledes møde kniven til ukendelighed. Det er ikke pleje, men ren massakre i en smuk have.

Man må spørge sig selv, hvad den dybere mening egentlig er? Jeg har forstået forvaltningen, at vi skal have et sammenhængende byrum, der udnyttes effektivt til mange forskellige borgeres behov. Dertil er at sige, at det findes allerede:

I Præstegårdens Havekreds, der har en stor medlemskreds, byder man på mange aktiviteter året rundt, og det samme kan siges om Kunstforeningen, som tillige har en stor medlemskreds, som aktivt bakker op om de mange udstillinger. Derudover er Birkerød Petanque Klub også en aktiv medspiller, så hvad er det, der skal proppes ind i Præstegårdshaven, som der ikke allerede er? Hvorfor skal gode og solide aktiviteter ødelægges af smarte påhit opfostret bag et skrivebord?

Hvad er det for et behov, der skal tilgodeses ved at lave hul i det smukke stendige ved Hængekøjen, ødelægge amfiscenen og fælde træer, plante nye frugttræer når vi i forvejen har en smuk samling frugttræer, klippe hække og andet grønt til ukendelighed, der åbenbart står i vejen for forvaltningen? Hækkene har været adskillige år om at forme sig til det, de var inden forvaltningens massakre. I øvrigt har Birkerøds borgere efterhånden oplevet lidt af hvert fra kommunens side, når det gælder Præstegårdshaven: I forbindelse med bygningen af det nuværende Føtex fik kommunen også den ide, at haven gennem flere år kunne være oplagsplads for jord, byggematerialer o.a. Heldigvis blev det forpurret, og man kan håbe, at denne nye idé også tages af bordet.

Præstegårdshaven er fredet, og det er ensbetydende med, at det kirkenære område ikke skal skæmmes af alverdens smarte påhit. Det gælder stadig, selvom kommunen er ejer af de arealer, der er tale om. Haven er med stor dygtighed tegnet af landskabsarkitekterne Sonja Poll og Knud Lund-Sørensen, og tilplantningen er ikke sket fra et skrivebord alene, men med fingspidsfornemmelse og omtanke.

Man burde derfor gå i arkiverne og se, hvilke tanker man tidligere har gjort sig, og derefter ville man med lethed kunne konkludere, at der ikke er behov endnu en sti på tværs af den nuværende beplantning. Vi har hele TO stier fra den såkaldte "administrationsbygning" (det tidligere Birkerød Rådhus) til Majpladsen og gågaden. Bedre belysning på stierne, er der blevet foreslået, og det var måske en overvejelse værd at kigge på det forslag.